top of page

Anne Færch Jørgensen - en kvindelig investor der inspirerer (2023)

Opdateret: 30. okt. 2023


NextGen investor på fuldtid igennem familiefonden ”Færch og Døtre”UDDANNELSE

Kandidat i molekylær og medicinsk biologi fra Roskilde Universitet samt erhvervs ph.d. i molekylær biologi fra Københavns Universitet og Novo Nordisk A/S.MOTIVATIONEN FOR AT BLIVE INVESTOR

”Der er mange ligheder mellem startups og forskning. Begge verdener er fyldt med passionerede mennesker og en stærk nysgerrighed. Udforskningen af ukendt territorium er det, der gør begge områder virkelig interessante.”


Sådan lyder det fra Anne, når man spørger hende om, hvad der har motiveret hende til at blive investor.


Som investor trækker Anne på sin erfaring som forsker, hvor hun har screenet og analyseret store datasæt. Det har vist sig at være en uvurderlig kompetence i screening af investeringscases. Hun er medstifter af sin families Family Office, ”Færch og Døtre”, og ønsker at understøtte virksomheder, der skaber banebrydende og innovative løsninger. ”Færch og Døtre” har foretaget flere investeringer i startups og scaleups, herunder seks inden for life science, som Anne har været med til at udvælge.


Annes investeringsfokus er på kvinders helbred og life science, der demokratiserer medicin og forbedrer adgangen til sundhedspleje. Hun mener, at sundhedsudvikling bør være en kollektiv forpligtelse og føler selv et ansvar for at være bevidst om den indvirkning, som hendes investeringer har på verden.


Annes netværk er af afgørende betydning i investeringsprocessen, hvor hun vægter opbygning af relationer og at gøre brug af netværket til informerede beslutninger. Annes ønske er at se de virksomheder, hun investerer i, udvikle sig positivt og opnå meningsfulde resultater. Når hun kigger på en mulig investeringscase, er et vigtigt vurderingskriterie, om grundlæggerne og teamet er dygtige til at identificere talent og tiltrække de bedste færdigheder. De skal gerne have blik for, at talent kan have forskellige udseender og udtryk.JURYENS BEGRUNDELSE FOR VALG AF VINDEREN, ANNE FÆRCH JØRGENSEN:

Anne er en anerkendt investor inden for impact og life science med fokus på kvinders sundhed. Med hendes forholdsvis unge alder, er Anne en utrolig inspirerende ”nextgen” investor. Både som rollemodel for den nye generation af yngre og kvindelige STEM-investorer, men også som en ny generation familieinvestor, der viser vejen for, hvordan man kan skabe sin egen karriere som angel investor samtidig med, at man gør en forskel. Juryen har valgt Anne på grund af hendes høje faglighed, engagement, personlige integritet og proaktive tilgang til at fremme investeringer i impact og life science. Anne insisterer på at være investor på hendes måde, og det skal hun blive ved med – til stor inspiration for andre!

 

BAGGRUNDEN FOR PUBLIKATIONEN

"Business angels" eller "angel investorer" er private investorer, der investerer risikovillige ressourcer, både tid og kapital, i unoterede startups eller scaleups 🚀

I dag er ni ud af ti angel investorer mænd, og i Norden går 82% af angel investeringerne til mandlige iværksættere, 12,5% til mixed teams og kun 5,5% til kvindelige iværksættere. Denne skæve fordeling af investeringskapital er bekymrende, især når man tager i betragtning, at hver fjerde iværksætter er kvinde.

Den ulige adgang til kapital har konsekvenser for kvindelige iværksættere, da kapitalen spiller en stor rolle for virksomhedernes overlevelse og vækstmuligheder. Ifølge en analyse fra Danmarks Eksport- og Investeringsfond får 93% af opstartsvirksomheder deres første eksterne kapital fra angel investorer.

Derfor spiller investeringer fra angel investorer en afgørende rolle for at sikre, at vi ikke går glip af talent, innovation og vækstmuligheder i Danmark. Vi tror på, at hvis vi kan skabe et mere kønsbalanceret investormiljø, vil vi også opnå et mere diversificeret iværksættermiljø, da undersøgelser viser, at kvinder i høj grad ønsker at investere i kvindelige iværksættere.

Desværre er der en række barrierer, der forhindrer kvinder i at kaste sig ud i investeringer. Blandt andet viser udenlandske studier, herunder et større europæisk studie fra 2018 foretaget af brancheorganisationen Business Angels Europe, at der er behov for flere rollemodeller, mere viden og et stærkt fællesskab for ligesindede kvindelige investorer.


I Angella Invest og Dansk Industri har vi et fælles mål om at rette fokus mod den manglende kønsdiversitet i startup-investormiljøet. Derfor har vi i år (2023) lavet en publikation, hvor vi hylder 10 enestående kvindelige angel investorer i Danmark, som kan inspirere andre, særligt kvinder, der ønsker blive angel investor 🙌🏼


Du kan læse hele publikationen her.

 

Publikationen støttes af andre partnere i det danske iværksætterøkosystem, herunder Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO), PreSeed Ventures, Mazanti-Andersen og Antler. Sammen arbejder vi på at fremme kønsdiversiteten inden for iværksætteri og især med fokus på investormiljøet. Denne artikel er støttet af Industriens Fond.
24 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page