top of page

Hvad du som business angel bør vide om ESG

Opdateret: 11. okt. 2023I en verden, hvor bæredygtighed og samfundsansvar rykker tættere på forretningsverdenens centrum, bliver tre bogstaver mere og mere uundgåelige for investorer: ESG. Men hvad indebærer det egentlig for dig som business angel? Hvordan tilpasser du dig denne bølge af forandring og maksimerer dine investeringers potentiale? I denne artikel forsøger vi at klæde dig på til en fremtid med ESG i fokus 🌍
INTRODUKTION TIL ESG

ESG refererer til tre centrale kriterier: Environmental, Social og Governance. Hver af disse dimensioner repræsenterer aspekter af en virksomheds ansvarlighed.


ENVIRONMENTAL

Når man tænker på en virksomheds fodaftryk, er den miljømæssige indvirkning ofte det første, der kommer i tankerne. I denne dimension kastes lys over spørgsmål som: Hvor ansvarlig er en virksomhed i sin omgang med naturen? Adresserer virksomheden aktivt de udfordringer, klimaforandringerne medfører? Bruger virksomheden bæredygtige råmaterialer eller ressourcer? Og sidst, men ikke mindst, hvordan går virksomheden til værks med affaldshåndtering, og stræber de efter at minimere spild? Dette aspekt er afgørende, ikke kun for planetens sundhed men også for virksomhedens langsigtede levedygtighed.


SOCIAL

Ud over miljøet har virksomheder et ansvar over for samfundene, de opererer i. Den sociale dimension af ESG tager et bredt perspektiv på, hvordan virksomheder interagerer med mennesker, både internt og eksternt. Arbejdsrettigheder er afgørende her – behandles medarbejdere retfærdigt?

Tilbydes de ordentlige arbejdsforhold? Derudover er virksomhedens engagement i lokalsamfundet, dens tilgang til sundhed og sikkerhed og endda kundetilfredshed centrale områder, som bliver undersøgt under dette prisme.


GOVERNANCE

Mens de første to dimensioner ofte fanger de fleste overskrifter, er god governance hjørnestenen i enhver bæredygtig virksomhed. Denne dimension dykker ned i virksomhedens knoglestruktur: Hvordan er dens ledelsesstruktur opbygget? Er der klare procedurer og retningslinjer på plads, der fremmer etisk forretningsskik? Hvordan forholder virksomheden sig til sine medarbejdere, og er der en åben dialogkanal? Og hvordan navigerer virksomheden i spændingsfeltet mellem aktionærernes interesser og virksomhedens langsigtede vision?

Samlet set giver disse tre dimensioner et helhedsbillede af en virksomheds ansvarlighed og bæredygtighed. I en tid hvor forbrugere, investorer og medarbejdere kræver mere gennemsigtighed og ansvar, står ESG som et klart kompas for virksomheder, der ønsker at navigere med integritet og formål.

 

ESG ER IKKE LÆNGERE ET VALGFRIT FOKUS 🌱

For blot et årti siden var begrebet ESG måske noget, kun de mest progressive virksomheder beskæftigede sig med. Men i dag? Det er blevet en central prioritet og med god grund.


PRESSERENDE PROBLEMATIKKER

Man kan ikke blot kaste et blik på nyhedsstrømmen uden at blive konfronteret med fortællinger om klimaforandringer, stigende miljøkatastrofer eller globale pandemier. Disse skiftende realiteter har gjort det klart for alle, at det ikke længere er business as usual. Virksomheder står nu over for forventninger om ikke bare at være passive observatører, men aktive deltagere i at adressere disse kritiske udfordringer.

PRES FRA INVESTORER

Mens det engang var nok for investorer at spørge, "Hvordan kan jeg få det bedste afkast?", er tonen nu skiftet til: "Hvordan kan min investering gøre en forskel?". I stedet for kun at se på det økonomiske afkast, er der nu en voksende forståelse for, at investeringer skal have en bredere impact – de skal være med til at skabe positive ændringer i samfundet og miljøet.

ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED

Men den økonomiske dimension skal selvfølgelig ikke glemmes. Interessen i ESG er ikke udelukkende drevet af altruisme eller et ønske om at 'gøre godt'. Faktisk har undersøgelser vist, at virksomheder, der integrerer ESG-principper i deres drift, faktisk er mere modstandsdygtige over for eksterne risici. De er bedre rustet til at håndtere kriser, være det økonomiske nedture eller PR-skandaler. Og endnu vigtigere? De er bedre positioneret til langsigtede gevinster, hvilket gør dem til en attraktiv investering.


I essensen er ESG blevet en uomgåelig del af forretningsverdenen, ikke kun på grund af de etiske overvejelser, men også fordi det simpelthen er god forretningssans. For virksomheder og investorer er det blevet tydeligt, at den fremtidige succes ikke kun måles i profit, men også i den positive indflydelse en virksomhed har på verden.

 

EU'S AFGØRENDE INDFLYDELSE PÅ ESG'S MOMENTUM

Når man taler om ESG i et europæisk perspektiv, kan man ikke undgå at nævne EU's væsentlige bidrag til denne bevægelse. EU har ikke blot anerkendt betydningen af ESG, men har også spillet en nøglerolle i at fremme dens integration i den finansielle sektor.


SFDR-REGULATIVET: EN MILEPÆL I ESG-REGULERING

En af de mest markante udviklinger fra EU i denne retning er introduktionen af SFDR-regulativet (Regulation on Sustainability-related Disclosures in the Financial Services Sector). Dette regelsæt er designet til at øge gennemsigtigheden omkring bæredygtighedsrelaterede oplysninger inden for den finansielle sektor.


ARTIKEL 6, 8 OG 9 - KLASSIFICERING FOR EN KLARERE FORSTÅELSE

Hvad der virkelig skiller sig ud med SFDR, er dets introduktion af klare fondskategorier baseret på deres ESG-engagement. Det betyder, at bl.a. alle VC-fonde (venture capital) skal kategorisere sig selv under den artikel, der matcher deres ESG engagement. Det har til formål at gør det lettere for investorer at forstå, hvor bæredygtige forskellige investeringsmuligheder faktisk er:


ARTIKEL 6-FONDE: Basis ESG rapportering

Artikel 6-fonde repræsenterer en slags startlinje i ESG-engagementets verden. Selvom de ikke har ESG som fokus, er de påkrævet at oplyse om de risici, deres investeringer kan medføre i forhold til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige aspekter. Dette skridt er taget for at sikre en vis grad af gennemsigtighed for investorer, så de har en basal forståelse for, hvordan fonden forholder sig til ESG-udfordringer. I den nuværende tid, hvor ESG bliver stadigt mere central, kan man sige, at artikel 6-fonde repræsenterer det absolutte minimum, en fond skal gøre for at leve op til grundlæggende forventninger fra investorer og regulerende organer.


ARTIKEL 8-FONDE: Proaktivt ESG engagement

Disse fonde tager et skridt videre i ESG-verdenen ved aktivt at fremme specifikke miljømæssige eller sociale karakteristika i deres investeringsstrategier. For eksempel kan en artikel 8-fond vælge at fokusere specifikt på virksomheder, der er ledende inden for grøn teknologi eller dem, der arbejder for at fremme mangfoldighed og inklusion. Men selvom disse fonde prioriterer ESG-aspekter, er det vigtigt at bemærke, at disse ikke udgør deres eneste investeringskriterier. De fortsætter med at vurdere investeringer ud fra afkast og risikoprofil, men med et tydeligt ESG-præg.


ARTIKEL 9-FONDE: ESG i fondens kerne

Når vi taler om artikel 9-fonde, taler vi om fonde, hvor bæredygtighed ikke blot er en overvejelse, men selve fundamentet for deres investeringsbeslutninger. Disse fonde vil ofte have særligt omfattende kriterier for, hvilke virksomheder eller projekter de investerer i, med et klart fokus på deres ESG-mål. De er ideelle for de investorer, der ønsker at sikre, at deres investeringer gør en markant positiv forskel i verden og er parate til at stille bæredygtighed forrest i deres beslutningsproces.HVORFOR ER DET VIGTIGT FOR BUSINESS ANGELS AT KENDE TIL DISSE FONDE?

Som business angel er du i en unik position til at forme og influere de startups og tidlige virksomheder, du investerer i. Når startups vokser og eventuelt søger yderligere kapital gennem fonde eller VC's, kan deres tilgang til ESG blive et kritisk element i beslutningen om, hvorvidt de får investeringen eller ej.

At forstå forskellene mellem artikel 6, 8, og 9 fonde giver dig som business angel den nødvendige viden for at rådgive, guide og forberede dine investeringer til fremtidens finansieringsrunder. Er en startup, du har investeret i, positioneret til at appellere til en artikel 8 eller 9 fond? Eller er de i fare for kun at tiltrække opmærksomhed fra mere grundlæggende artikel 6-fonde? Dette kan potentielt betyde forskellen mellem at sikre yderligere finansiering eller blive forbigået til fordel for virksomheder med en stærkere ESG-tilgang.

Endvidere understreger en forståelse af disse fonde betydningen af, at startups tidligt i deres udvikling tager ESG seriøst, da det ikke kun vil gavne dem etisk og operationelt, men også finansielt i fremtidige investeringsrunder.

 

SCREENING AF STARTUPS FOR ESG

I en verden, hvor ansvarlig investering er blevet mere end bare en trend, er det essentielt for investorer at forstå, hvordan man effektivt vurderer en startups dedikation til ESG-principperne. Men hvordan afdækker man, om en startup rent faktisk forpligter sig til disse principper, eller om de blot følger med strømmen? 🤷🏼‍♀️ Lad os dykke ned i nogle metoder, du kan anvende:

  • Stil direkte spørgsmål: Spørg startups hvordan de forholder sig til ESG. Har de gjort sig overvejelser omkring nogle politikker? Hvordan måler og rapporterer de deres fremskridt?

  • Analyser ledelsens sammensætning: Et mangfoldigt team kan indikere en sund virksomhedskultur og god governance.

  • Vurder produktets natur: Bidrager virksomhedens produkt positivt til samfundet eller miljøet?

  • Undersøg supply chain: Hvilke leverandører benytter virksomheden sig af? Hvor får virksomheden sine råmaterialer fra, og er denne proces bæredygtig og etisk?

  • Due diligence: Gennemfør en dybdegående analyse for at undgå greenwashing. Hvordan er virksomhedens historik med ESG? Er deres tiltag overfladiske, eller har de reelle, målbare resultater?

  • ESG-rapportering: Er der mekanismer på plads for regelmæssig rapportering og revision af ESG-initiativer?


SOM BUSINESS ANGEL: ESG SOM EN MULIGHED

Når man tænker på ESG fra et business angel-perspektiv, er det let at se det som en yderligere komplikation eller endda en begrænsning. Men med den rigtige tilgang kan ESG faktisk være en enorm mulighed. Som en aktiv investor kan du bruge ESG som et værktøj til at styrke de startups, du investerer i.


1. ESG-UDDANNELSE

Mange startups kan være lidt tøvende overfor ESG, simpelthen fordi de ikke helt forstår det eller er usikre på, hvordan det implementeres effektivt. Ved at give dem de nødvendige værktøjer og viden, kan du hjælpe dem med at se de langsigtede fordele og få dem på rette spor fra starten.


2. TILBYD ET NETVÆRK OG RESSOURCER Hvis du allerede har en god forståelse for ESG, eller hvis du har opbygget et netværk af eksperter over tid, kan du dele dette med dine startups. Dette kan omfatte alt fra introduktioner til ESG-specialister og rådgivere til anbefalinger af softwareløsninger, der kan hjælpe startups med at tracke og rapportere deres fremskridt.


3. GØR ESG TIL EN DEL AF AFTALEN

Når du forhandler investeringsaftaler, kan du begynde at inkludere specifikke klausuler eller mål relateret til ESG. Dette sender et klart budskab om, at ESG er vigtigt for dig, og det giver også startups en klar vejledning om, hvad der forventes af dem.


4. VÆR EN AKTIV DELTAGER

Overvej at tage en mere hands-on rolle ved at deltage i advisory board eller en arbejdsgruppe dedikeret til ESG i de startups, hvor du investerer. Det giver dig en førstehånds indsigt i, hvordan tingene skrider frem, og det giver dig også mulighed for at guide og påvirke processen direkte.


Ved at omfavne ESG som en mulighed snarere end en forpligtelse, kan man som business angel ikke kun forbedre afkastet af sine investeringer, men også være med til at skabe en mere bæredygtig fremtid for os alle 🙌🏼ESG SOM FREMTIDENS PEJLEMÆRKE

For en business angel er ESG ikke kun en tjekliste, men et strategisk kompas, der kan guide investeringsbeslutninger og bidrage til at skabe virksomheder, der trives på alle planer - økonomisk, socialt og miljømæssigt.

Men som med enhver forandring kommer også udfordringer. Det vil kræve tid, uddannelse og dedikation at sikre, at ESG bliver implementeret effektivt og meningsfuldt. Men med de rette værktøjer, ressourcer og mindset, kan business angels spille en afgørende rolle i at forme en ny æra af ansvarlige startups.

Måske er det vigtigste at huske, at ESG ikke handler om at ofre afkast for ansvar. Tværtimod peger forskning som sagt på, at ESG-ledede virksomheder ofte yder bedre over tid. Som business angel er der derfor både en økonomisk og etisk incitament til at omfavne ESG 😊


33 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Opmerkingen


bottom of page