top of page


FOR ET MERE KØNSBALANCERET
OG DIVERST INVESTORMILJØ

Angella Invest - Årsmøde 2024-59.JPG

VISION

Vores vision er at skabe et kønsbalanceret investormiljø for startups & scaleups. Vi vil vise at det er en god forretning, at kvinder investerer - og at investere i kvinder!

MISSION

Vi er på en mission, der skal øge antallet af kvindelige investorer i opstartsvirksomheder. Vi vil også bidrage til stærkere repræsentation af kvinder i iværksætteri og virksomhedsledelse.

Angella Invest arbejder for at fremme:

1) flere kvinder, der investerer i opstartsvirksomheder, kvindelige iværksættere og i sig selv,

2) en kønsbalanceret og divers repræsentation af investorer, der investerer i opstartsvirksomheder,

3) kvinders styrkeposition (empowerment) inden for områderne investering, iværksætteri og virksomhedsledelse.

Angella Invest - Årsmøde 2024-50.JPG
Angella Invest-10.JPG

VÆRDIER

Vores fire kerneværdier er

  1) Gensidig tillid og respekt

  2) Commitment

  3) Oprigtighed (ærlighed og åbenhed)

  4) Høj professionalisme

Herudover har vi tre principper, som er grundlæggende for vores arbejde. Vi ønsker at:

  1) Fremme ESG og kvinder i STEM

  2) Fremme investeringer i women's health 

  3) Gøre en forskel med vores virke og kapital!

DE 4 SØJLER
FUNDAMENTET BAG ANGELLA INVEST

NAVNET

ANGELLA INVEST

Symbol - farve_edited_edited_edited.png

Navnet Angella er en kombination af Angel og Ella. Det udtales [angel-la].

ANGEL kommer naturligvis fra ordet ”Business Angel” eller ”Angel Investor” (læs mere om det her).

ELLA er et ældgammelt navn og har flere betydninger på mange sprog. Det betyder b.la. ”gudinde”, ”lys”, ”hun/hende/kvindelig”, men kan også betyde ”alle/andre/inkluderende”. I middelalderen blev Ella også brugt som mandligt navn, bl.a. som navn til flere konger. I dag bruges endelsen -ella ofte til at gøre maskuline ord feminine, fx Gabriella, Daniella osv. Vi elsker, at Ella rummer begge køn, men særligt bidrager til forvandlingen af et ord, der normalt opfattes som tilhørende en mand. Det er nemlig ret sigende for, hvad vi ønsker med Angella Invest!

 

Vi ønsker at skabe en platform, der fremmer udviklingen af kvindelige angel investorer, men vores platform er åben for alle. Angella Invest skal også være til gavn for andre, herunder særligt fremmelse af flere kvindelige iværksættere, kvinder i ledelse/bestyrelser og en mere bæredygtig verden. 

I dag er ordet ”angel investor” forbundet med forestillingen om at være en ældre velhavende mand. Faktisk er det ikke kun en forestilling: omfattende datamateriale i Danmark og Europa viser, at ∼9/10 business angels er mænd med en gennemsnitlig alder på ∼55 år. Det ønsker vi at gøre op med det! Vi vil skabe angella investors – Angellas - så vi kan få et mere diversificeret investormiljø til gavn for alle.  

Vi hedder Angella Invest. Det at være angel investor handler nemlig om at investere - investere i opstartsvirksomheder med henblik på at få et finansielt afkast. Men i høj grad også om at investere i sig selv og andre iværksættere. Som Angella investor lærer man ikke blot at investere i virksomheder, men man lærer også om iværksætteri, nye teknologier, forskellige virksomhedsformer, innovation, vækst, får adgang til bestyrelsesarbejde, ledelse, netværk og meget meget mere. Man får mulighed for at gøre en forskel for iværksættere og for fremtidens samfund.  

Så følg Angella Invest her og vær med til at investere i dig selv og andre kvinder. 

bottom of page