FOR ET MERE KØNSBALANCERET
OG DIVERST IVÆRKSÆTTERMILJØ

TIL KVINDER DER ØNSKER AT INVESTERE I SIG SELV - OG I ANDRE KVINDER

VISION

Vores vision er at skabe lige muligheder

og finansiel ligestilling for alle.

MISSION

Vi er på en mission, der skal øge antallet af kvindelige investorer i opstartsvirksomheder. Vi vil også bidrage til stærkere repræsentation af kvinder i iværksætteri og virksomhedsledelse.

Angella Invest arbejder for at fremme: 

1) flere kvinder, der investerer i opstartsvirksomheder, kvindelige iværksættere og i sig selv,

2) en kønsbalanceret og divers repræsentation af investorer, der investerer i opstartsvirksomheder,

3) kvinders styrkeposition (empowerment) inden for områderne investering/finansiering, iværksætteri og ledelse.

FORESTILLINGER
CITATER FRA KVINDER DER IKKE ER BUSINESS ANGELS

Det er gamle mænd i de eksisterende netværk. Jeg har ikke noget tilfælles med dem. Derfor har jeg meldt mig ind i en investor klub for kvinder. Her kan jeg møde andre stærke og dygtige kvinder. Vi deler viden og investeringserfaring med hinanden, fx muligheder for bestyrelsesposter

VIRKELIGHEDEN
CITATER FRA BUSINESS ANGELS

Business angel miljøet er helt unikt! Der findes så mange passionerede og dygtige mennesker. Alle er utrolig positive og hjælpsomme. Jeg har aldrig oplevet noget lignende før.

DE 4 SØJLER
FUNDAMENTET BAG ANGELLA INVEST