top of page
Angella Invest - Årsmøde 2024-43_edited.jpg

PARTNERSKABER

Et partnerskab er ikke bare et logo for Angella Invest. Vi er meget selektive omkring, hvem vi indgår partnerskaber med. Derfor kalder vi det også at være en ”Trusted Partner”, fordi et partnerskab er baseret på tillid og en stærk fælles relation.  Se vores vurderingskriterier for partnerskab her.

 

Vi indgår hellere færre udvalgte frem for mange partnerskaber. Derimod er vi altid åbne overfor strategiske samarbejdsmuligheder, hvor vi samarbejder om specifikke aktiviteter, der gavner fælles interesser. Dem kalder vi "Community Partners".  

TRUSTED PARTNERS

COMMUNITY PARTNERS

Vi udvælger vores partnerskaber ud fra 5 kriterier: 

VORES VURDERINGSKRITERIER

01

Partneren lever op til Angella Invest’s værdier. 

(Se vores værdier her)

02

Partneren kan påvise historik, hvor man har foretaget konkrete handlingstiltag samt lagt en handlingsplan i forhold til fremmelse af diversitet. Vi prioriterer særligt fokus på fremmelse af kvinder i business angel investering, iværksætteri og ledelse i henhold til Angella Invest’s formål.

03

Partnerskabet kan tilføre værdi til Angella Invest’s medlemmer og/eller fremmelse af Angella Invest’s målsætning generelt (se vores mission her).

04

Angella Invest kan tilføre værdi til partneren, fx via fælles investeringsmuligheder i opstartsvirksomheder, vidensdeling eller understøttelse af samfundsfremmende opgaver vedrørende investering i iværksætteri.

05

Partneren er villig til at engagere sig i en stærk og langsigtet relation, hvor platformen i Angella Invest udvikles i fællesskab. Til gavn for medlemmerne i Angella Invest, fremmelse af diversitet i det danske iværksætterland, gode investeringsmuligheder og samfundet generelt.

Udover ovenstående hovedkriterier, så har vi også en forkærlighed for aktører, der beskæftiger sig med STEM (science, technology, engineering and mathematics), ESG (Environment, Social & Governance) og innovative løsninger. Vi er store fans af aktører, som gerne går forrest og søger at skabe retning for fremtidens iværksætteri.

bottom of page