top of page
Angella Invest - 38.jpg

HVAD ER EN
BUSINESS ANGEL?

”Business Angel”, ”Angel Investor”, ”Angel” eller blot ”BA” – kært barn har mange navne. Hos os kalder vi os Angellas [Angel-las]. Du kan læse mere om vores navn her. Men hvad er en business angel egentlig?  

KORT FORTALT

En business angel er en privat person, der investerer tid og/eller penge i opstartsvirksomheder. Som angel investor, kan man nemlig både investere sin tid i form af ulønnet/lavere lønnet arbejdskraft eller penge. Man kan også gøre begge dele i kombination. Til gengæld for sin investering opnår man ejerandele i opstartsvirksomheden.  

Der findes både meget velhavende og mindre økonomisk velhavende business angels. Nogle opstartsvirksomheder søger primært kapital (penge), hvor andre primært søger kompetencer eller ressourcer til at vækste og skalere deres forretning. Nogle business angels er passive investorer, mens andre er aktive, dvs. bidrager aktivt til selskabets drift og udvikling fx gennem en bestyrelsespost, eller løfter specifikke arbejdsopgaver som fx ingeniør, udvikler, markedsføringsekspert eller noget helt andet. Nogle business angels investerer én gang, mens andre har en portefølje på 20+ virksomheder. Nogle gør det som fuldtidsjob, andre gør det ved siden af deres fuldtidsjob. Nogle er selv iværksættere, andre er lønmodtagere. Der findes altså mange forskellige typer af angel investorer! 

Når business angels investerer i en virksomhed, går de typisk sammen i en gruppe - eller et syndikat, som det også kaldes. Det gøres for at sprede risikoen som investor, men også fordi det gavner opstartsvirksomheden i vækstrejsen, når der tilføres forskellige erfaringer, kompetencer, viden og netværk. I Danmark er beløbet for business angel investeringer min. DKK 50.000,- per investering/ investor. Men mange gange kræver opstartsvirksomheden faktisk et højere beløb per investor for at undgå administrationen ved at have for mange investorer.

 

Angella Invest vil arbejde for at endnu flere får adgang til at lave business angel investeringer, særligt kvindelige investorer. At sænke niveauet for investeringerne ved gå sammen i fælles investeringsselskaber kan være en af mulighederne.  

 

At investere i opstartsvirksomheder er en finansiel investeringsform ligesom at investere i aktier eller obligationer. Man investerer i håbet om at opnå et finansielt afkast på sin investering i tid/penge. Men der er en række meget store forskelle. Blandt andet det ikke-finansielle afkast, som man får på sin investering som business angel investor, såsom viden, netværk og glæden ved at gøre en forskel. Og så kommer vi ikke uden om, at det er mere risikofyldt at investere i nystartede virksomheder end i mere modne selskaber. Det vil vi meget gerne fortælle mere om her i

Angella Invest!  

LIDT LÆNGERE FORTALT...

Angella Invest - 10.jpg

MYTER OM AT VÆRE BUSINESS ANGEL

1

DET ER KUN FOR
'RIGE, ÆLDRE,
HVIDE MÆND'

2

DU SKAL LAVE MINDST 10 INVESTERINGER

3

DU SKAL HAVE
EN SÆRLIG BAGGRUND
(FX INVESTERING)

4

DU SKAL KUNNE INVESTERE MEGET STORE BELØB
 

Der findes mange myter om det at være business angel. De ovennævnte er dem, som vi hører mest. Hos Angella Invest vil vi gerne fortælle mere om, hvad er business angel egentlig laver. Hvordan man kommer i gang. Afmystificere forestillingerne og dele af viden. Vise rollemodeller og forskellige veje til at investere i opstartsvirksomheder. Skriv dig op til vores nyhedsbrev eller følg os på LinkedIn her. Så vil vi gøre vores allerbedste for at skabe en platform, hvor du kan lære, udvikle og investere i dig selv – og i andre kvinder.  

FORESTILLINGER
CITATER FRA KVINDER DER IKKE ER BUSINESS ANGELS

De eksisterende business angel netværk og (mandlige) business angels er meget imødekommende. Men jeg savner andre kvindelige business angels at spejle mig i og følges med

VIRKELIGHEDEN
CITATER FRA BUSINESS ANGELS

Business angel miljøet er helt unikt! Der findes så mange passionerede og dygtige mennesker. Alle er utrolig positive og hjælpsomme. Jeg har aldrig oplevet noget lignende før.
bottom of page