top of page
Angella Invest - 39.jpg

INVESTOR ORDBOG

Uanset om man er helt ny i investeringsverdenen, eller om man er en garvet investor, kan det være svært at navigere rundt i alle de termer, der ryger henover bordet i både pitch sessioner, investormøder, due diligence gennemgange og forhandlinger. 

Derfor har vi lavet vores egen lille Angella Investor Ordbog, hvor vi har samlet og forklaret en række af de mest gængse termer, du kan forvente at støde på.

ADVISORY BOARD

En gruppe af kompetente personer, der bidrager med rådgivning og sparring til virksomhedens ledelse for at sikre den bedst mulige udvikling og performance.

AKTIV INVESTOR

En investor, der bidrager aktivt til opstartsvirksomhedens udvikling og fremdrift. Det kan enten være i form af sparring, vejledning og netværk, eller gennem hands-on eksekvering.

BOOTSTRAPPING

At klare sig selv. Dvs. at selskabet har formået at klare sig selv uden at afgive ejerandele ved at hente ekstern finansiering fra investorer. 

BUSINESS ANGEL

En privat person, der investerer tid og/eller penge i opstartsvirksomheder mod ejerskab i selskabet. 

CAP TABLE

Et overblik/tabel der viser selskabets nuværende ejere og disses respektive ejerandele i procent.

DATARUM

En online samling af virksomhedens relevante dokumenter, der hjælper med at effektivisere og understøtte due diligence processen ifm. en investeringsrunde. 

EXIT CLAUSE

En klausul der gør det muligt at træde ud af fx en ejeraftale uden konsekvenser/sanktioner - ofte med afsæt i nogle prædefinerede vilkår. 

FOUNDER LOCK-UP

En forudbestemt periode, hvori stifterne ikke må sælge ud af deres anparter. Det kan fx være i 1 år fra investerings-aftalens ikrafttræden.

LEAD INVESTOR

Den investor(er) der repræsenterer investorerne og leder investerings-processen, afholder møder, kører due diligence og fører forhandlingerne helt i mål.

LIQUIDITY RIGHTS

Investors rettigheder ifm. frasalg af sine anparter. Det kan fx være gennem tvunget salg af selskabet, børsnotering eller at selskabet er forpligtet til at tilbagekøbe anparterne.

NDA

Non Disclosure Agreement, også kaldet fortroligheds-erklæring. En aftale der indgåes mellem to parter for at beskytte fortrolige oplysninger.

PRE-MONEY VALUE

Selskabets værdiansættelse inden en eventuel investering. Med andre ord refererer dette til, hvor meget selskabet er værd, inden der tilføres ny kapital.

RUNWAY

Beskriver hvor lang tid virksomhedens penge rækker. Hvis selskabet fx har 5 måneders runway, betyder det altså, at der er behov for kapitaltilførelse efter 5 mdr.

SWEAT EQUITY

Når man investerer med arbejdskraft (sved) og kompetencer i stedet for udelukkende kontant kapital. 

TAM, SAM & SOM

TAM: Total adresserbart marked. 
SAM:
Servicerbart, adresserbart marked

SOM:

Servicerbart, opnåeligt marked

TRANCHES

Mindre portioner af den samlede investeringssum. Udbetales ofte ifbm. opfyldelse af aftalte "milestones"/resultater.

AFKAST

Resultatet af din investering. Med andre ord afspejler afkastet, hvor meget du har tjent på en given investering ift. hvor meget du har investeret.

ANTI-DILUTION

Sikrer at en investor bliver kompenseret, hvis en senere kapitalrunde gennemføres til en lavere værdisætning, end hvad han/hun har købt ind til. 

BRIDGE FUNDING

En investering/finansiering der skal sikre at virksomheden kan fortsætte driften frem til næste officielle investeringsrunde, exit eller profitabilitet. 

CAC

Customer Acquisition Cost. Hvor meget det koster selskabet at anskaffe én ny kunde.

CHURN RATE

Et vigtigt nøgletal, der viser hvor god en virksomhed er til at fastholde sine kunder. Churn rate viser den procentuelle andel af kunder, som selskabet i en given periode mister.

DRAG ALONG

En klausul i ejeraftalen, der giver en majoritetsejer mulighed for at tvinge en minoritetsejer til at acceptere salget af selskabet.

FOLLOW-ON INVESTMENT

Når en investor der allerede én (eller flere) gange har investeret i selskabet, vælger at investere igen i en senere runde. 

HOCKEY STICK

En voldsomt ambitiøs vækstkurve, der går fra ingen omsætning til meget høj omsætning på kort tid. Ses ofte i start-up pitches og bør behandles med en vis skepsis. 

LETTER OF INTENT

Hensigtserklæring. Et dokument mellem investor og opstartsvirksomhed der tilkendegiver, at parterne har til hensigt at indgå en aftale om en investering. 

LTV

Life Time Value, eller livstidsværdi på dansk. Den værdi én kunde tilfører selskabet i hele kundeforholdets levetid.

PASSIV INVESTOR

En investor, der udelukkende bidrager med kapital og ikke tager en aktiv rolle i det selskab, han/hun har investeret i. 

PREFERENCE RIGHTS

Også kaldet liquidation preferences. Specificerer hvilke investorer, der bliver betalt først (og hvor meget) i tilfælde af at selskabet opløses.

SHAREHOLDER AGREEMENT

Ejeraftale. En aftale mellem  ejerne, der definerer retnings-linjer for ejerskabet, herunder fx protokol for salg af anparter, konfliktløsning mm.

SYNDIKERING

Når flere investorer går sammen i en gruppe om at investere i én specifik virksomhed.

TAG ALONG

En klausul i ejeraftalen, der giver en minoritetsejer mulighed for at koble sig op på et købstilbud givet til majoritetsejeren og sælge på samme vilkår.

VÆRDIANSÆTTELSE

Den værdi der aftales, at virksomheden er værd. Det er dermed værdiansættelsen, der afgør hvor meget, du skal betale for dine ejerandele.

AI

Atificial intelligence, eller 'kunstig intelligens' på dansk. AI gør det muligt for tekniske systemer/maskiner, at  analysere, træffe beslutninger og lære ligesom et menneske. 

ARR

Annual Recurring Revenue. Årlig omsætning der stammer fra abonnementsydelser, og derved forventes at være tilbagevendende år for år. 

BURN RATE

Burn rate indikerer, hvor mange penge et selskab bruger hver måned.

CAGR

Compound Annual Growth Rate. Det gennemsnitlige årlige afkast på en investering over en given årrække.

CONVERTIBLE NOTE

Konverterbibelt gældsbrev. Giver långiveren mulighed for at indfri  lånet med enten kontant tilbagebetaling eller som konvertering til ejerskab i selskabet.

DUE DILIGENCE

En grundig undersøgelse af virksomheden. Din mulighed for at reducere din risiko ved at sikre et grundigt kendskab og indsigt, inden investeringen endeligt gennemføres.

FOUNDER

Den eller de personer, der har stiftet virksomheden. 

KEY MAN CLAUSE

Betyder at stifterteamet har pligt til at blive i selskabet en aftalt periode efter investeringen, og straffes hvis dette sker alligevel.

LIMITED PARTNERS

Limited Partners (LP) er investorerne i en venture fond. Disse investorer har begrænset ansvar og deltager normalt ikke aktivt i partnerskabets drift eller beslutningstagning.

MRR

Monthly Recurring Revenue. Månedlig omsætning der stammer fra abonnements-ydelser, og derved forventes at være tilbagevendende år for år. 

POST-MONEY VALUE

Selskabets værdiansættelse efter en investering. Med andre ord refererer dette til, hvor meget selskabet er værd, efter der er tilført ny kapital.

REVERSE VESTING

Reverse-vesting betyder, at investoren får alle sine ejerandele ved indgåelse af aftalen, mens virksomheden har en tilbagekøbsret, som aftager over tid.

STARTUP

En opstartsvirksomhed. Typisk stiftet af en eller flere iværksættere med en ambition om at udvikle noget nyt og innovativt. 

SaaS

Software as a Service. En software, der kan tilgås online, og som dermed gør det muligt for kunden at bruge servicen uden andet end en internet adgang.

TERM SHEET

Et dokument, der oplister de overordnede vilkår for investeringen. Term sheet fungerer altså som en slags rammeaftale, men er ofte ikke bindende. 

WARRANTS

Også kaldet tegningsret. Giver dig ret til på et senere tidspunkt at tegne nye anparter/aktier i virksomheden. Du har dog ikke pligt til at udnytte denne ret.FÅ TILSENDT ANGELLAS INVESTERINGSSTRATEGI
I REDIGERBART FORMAT

KOM GODT I GANG MED DINE INVESTERINGER

Indtast dine oplysninger nedenfor og få tilsendt vores skabelon i redigerbar format, så du nemt og hurtigt selv kan komme i gang med din investeringsstrategi. Du bliver samtidigt tilmeldt Angella Invests nyhedsbrev, så du løbende bliver holdt opdateret på nyheder, events, mm. Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet nederst i mailen.

Super! Du vil indenfor kort tid modtage en mail med skabelonen.

bottom of page