top of page

MEDLEMSBETINGELSER I
ANGELLA INVEST 

Senest opdateret d. 8. maj 2024 

INTRODUKTION OG FORMÅL 

 

Angella Invest ApS, CVR. nr. 43370375, (”Angella Invest”) er en uddannelses- og netværksvirksomhed målrettet kvinder, der investerer i opstartsvirksomheder (”business angels”) – og kvinder, som gerne vil i gang. Vores formål er at fremme større kønsdiversitet inden for angel investering, iværksætteri og virksomhedsledelse. Vores fire kerneværdier er 1) Gensidig tillid og respekt, 2) Engagement (engelsk: commitment), 3) Oprigtighed (ærlighed og åbenhed) og 4) Høj professionalisme. Læs mere om vores mission og værdier her.

Spørgsmål til medlemsbetingelserne i Angella Invest skal rettes til CEO og Founder, Kristine Leerbeck på kristine@angellainvest.com

 

MEDLEMSBETINGELSER

1) Optagelse 

 1. Før man kan blive optaget som medlem i Angella Invest, skal man godkendes i en ansøgningsproces. Proces for ansøgning fremgår på www.angellainvest.com 

 2. Det er et krav for medlemskab, at Medlemmet til enhver tid: 

  • Har en ren straffeattest,  

  • Bekræfter nærværende Medlemsbetingelser, 

  • Bekræfter at efterleve de Etiske Retningslinjer for medlemsadfærd i Angella Invest 

  • Accepterer Angella Invests Risici- og Ansvarserklæring

  • Accepterer at det er et krav for medlemskab at deltage i den årlige medlemsundersøgelse jf. pkt. 4.3, 

  • Accepterer Angella Invests Privatlivspolitik og

  • Accepterer Angella Invests Handelsbetingelser

 3. Når man er blevet godkendt til optagelse, fremsendes faktura til betaling af medlemskontingent. Den dag medlemskontingentet er betalt, aktiveres medlemskabet, og man optages som medlem.  

 

2) Kontingent 

 1. Angella Invests medlemskontingent er helårligt. Pris og vilkår fremgår på www.angellainvest.com

 2. Betaling sker ved aftaleindgåelse af medlemskabet via faktura, og medlemskabet gælder for et år. Efter et års medlemskab fornyes medlemskabet automatisk det kommende år, medmindre medlemskabet opsiges inden. 

 3. Faktura for betalt medlemskab fremsendes til den af Medlemmet oplyste betalingsmodtager og e-mailadresse, der er tilknyttet Medlemmets brugerprofil. 

3) Udmeldelse 

 1. Udmeldelse kan ske til enhver tid ved skriftlig meddelelse til info@angellainvest.com. Ved udmeldelse fjernes medlemmets profil i Angella Invests community platform til den ønskede udmeldingsdato. Det udtrædende medlem har ved sin udtræden ingen ret til refusion af allerede indbetalt kontingent eller andre indbetalte beløb.  

 2. Medlemskabet fornyes automatisk ved udløb af medlemsperioden, jf. Angella Invests Handelsbetingelser, medmindre Medlemmet udmelder sig rettidigt, som er min. fem hverdage førend medlemskabets udløb. 

 3. Såfremt medlemskontingentet ved fornyelse ikke betales rettidigt, og senest fem bankdage efter medlemskabet udløbsdato, anses medlemskabet for automatisk som opsagt af Medlemmet, og adgang til Angella Invests digitale Member Community platform ophører uden yderligere ophold.  

4) Medlemmets forpligtelser inkl. årlig medlemsundersøgelse 

 1. Medlemmet skal følge de til enhver tid udstedte retningslinjer og medlemsforpligtelser af Angella Invest, herunder de i pkt. 1 nævnte medlemsbetingelser.  

 2. Medlemmet skal dele Medlemmets fulde navn, kontaktdetaljer (email) og billede i Angella Invests Member Community, der alene er tilgængelig for medlemmerne. Øvrige oplysninger såsom investeringsramme, investeringer etc. er frivilligt for Medlemmet at dele.  Angella Invest er et fællesskab, der er baseret på tillid, og med en mission om at fremme flere kvindelige business angels. Derfor er det vigtigt, at medlemmerne kender hinanden, og sammen kan fremme Angella Invests formål.  

 3. På Angella Invests opfordring og mindst på årlig basis, er Medlemmet forpligtet til at videregive overordnet information om foretagne investeringer, exits, tilvejebragt kapital m.m. til Angella Invest. Data anvendes til informations- og analysemateriale til brug for Angella Invests virksomhed generelt samt arbejde for at fremme større kønsdiversitet i business angel investeringer, iværksætteri og virksomhedsledelse jf. Angella Invests formål. Angella Invest behandler den modtagne information fortroligt, og information modtaget af medlemmer offentliggøres alene i summarisk og anonymiseret form. Angella Invest har ret til at dele data - udelukkende i summarisk og anonymiseret form – med tredjeparter, eksempelvis til formål om at lave markedsanalyser/rapporter. 

 

 

5) Overtrædelse af medlemsbetingelser og Eksklusion 

 1. Overtrædelse af Angella Invests medlemsbetingelser anses for sket, når Medlemmet har handlet uden for Angella Invests medlemsforpligtelser, retningslinjer eller relevant lovgivning på området.

 2. Angella Invest forbeholder sig retten til at ekskludere medlemmer, hvis det vurderes, at de ikke kan karakteriseres som business angels, eller såfremt de på anden vis repræsenterer en virksomhed, der kan give anledning til interessekonflikt ift. Angella Invests partnerskaber.

 3. Virkningen af en eventuel overtrædelse afhænger af overtrædelsens omfang og alvorsgrad, og kan resultere i en advarsel eller ophør af medlemskab. Det er ledelsen i Angella Invest, der efter eget skøn tager stilling til overtrædelsens alvorsgrad, og hvorvidt Medlemmet skal modtage en advarsel eller ekskluderes.  

 4. I tillæg til pkt. 5.1-5.2, har ledelsen i Angella Invest ret til at ekskludere Medlemmet, såfremt ledelsen efter eget skøn vurderer, at Medlemmet agerer imod Angella Invests interesser og formål eller på anden måde skader Angella Invests omdømme.  

 5. Ved eksklusion, tilbagebetales medlemskontingent ikke til medlemmer, der har overtrådt medlemsvilkårene, lovgivning eller handler imod Angella Invests interesser. 

 

6) Persondatapolitik 

 1. Ved indgåelse af medlemskab har Medlemmet accepteret Angella Invest’ privatlivspolitik, som findes på www.angellainvest.dk. Ved overdragelse af nævnte oplysninger, giver Medlemmet Angella Invest ret til, uden erlæggelse af vederlag, at bruge disse oplysninger til at promovere Angella Invests virksomhed, og branche som helhed, samt brug for markedsanalyser, der kan understøtte Angella Invests virke og formål. 

 2. Angella Invest deler ikke personlige data fra Medlemmet, som Medlemmet har delt i Angella Invests digitale Member Community, medmindre Medlemmet har givet særlig tilladelse hertil.  

 

 

7) Ansvar og risici 

 1. Medlemmer af Angella Invest er til enhver tid ansvarlige for deres egne handlinger, undladelser, udtalelser og tilkendegivelser, samt for undersøgelse af inhabilitet af sig selv og andre de eventuelt indgår i relation med. 

 2. Medlemmer kan og vil blive stillet ansvarlig for eventuelle krænkelser af Angella Invest’ omdømme og immaterielle rettigheder, såsom navn, logo, udleverede materialer mv., som medlemmer må have begået. 

 3. Angella Invest kan ikke pådrages ansvar for fremtidige transaktioner eller samarbejde i øvrigt mellem virksomheder og investorer eller kontakter, som er formidlet via Angella Invest. Angella Invest tager forbehold for tekniske fejl, prisfejl og trykfejl der måtte fremkomme på digitalt eller fysisk materiale, inklusiv disse medlemsvilkår, samt force majeure. 

 4. Som medlem tiltræder man sig desuden Angella Invests generelle Risici- og Ansvarserklæring

bottom of page