top of page

STØTTET AF


 

Angella Invest har modtaget projektstøtte af den filantropiske fond Industriens Fond til at udføre udvalgte uddannelses- og vidensaktiviteter, der fremmer kvindelige investorer i opstartsvirksomheder. Aktiviteterne benævnes samlet som projektet:

"Acceleration af kvindelige angel investorer"  

Projektet har til formål at adressere den betydelige ubalance, der eksisterer i dagens investeringsmiljø. Med støtte fra Industriens Fond arbejder Angella Invest på at øge antallet af kvindelige investorer og hermed indirekte også flere kvinder i iværksætteri og virksomhedsledelser.

I dag er 9/10 angel investorer mænd. Hele 82% af deres investeringskapital går til kun-mandlige iværksættere, mens kun ca. 6% går til kun-kvindelige iværksættere. Resten går til mixed teams (kilde: Unconventional Ventures, 2010-H1 2022). Det er en skæv fordeling af investeringskapital. Også taget i betragtning af, at kun hver fjerde iværksætter er kvinde.  

Projektet fokuserer på at nedbryde de myter og barrierer, som kvinder oplever i forbindelse med at blive angel investorer. Internationale studier har identificeret "manglende rollemodeller", "manglende viden" og "mangel på fællesskab af ligesindede kvindelige investorer" som barrierer for kvinder for at komme i gang som angel investorer. Derfor har Angella Invest med støtte fra Industriens Fond planlagt tre initiativer, der samlet set udgør projektet:

Angella Invest - Event-68.JPG

01

Vidensdeling, synlighed og analysestudie 

Dette initiativ sigter mod at skabe større opmærksomhed om kvindelige investorer. Det indebærer at fremhæve rollemodeller og dele viden om investeringsprocessen for at inspirere og oplyse kvinder, der ønsker at engagere sig som business angels. Desuden indebærer projektet det første analysestudie af sin slags om kvindelige angel investorer i Danmark.

02

NextGen uddannelse

Her fokuserer vi på potentielle investorer, der er børn af ejerledere. Disse "NextGens" har allerede en solid baggrund inden for virksomhedsledelse, iværksætteri og investeringer samt en økonomisk ballast. Projektet vil udforske dette uudnyttede potentiale og uddanne børn af ejerledere om muligheden for at blive angel investorer bl.a. i samarbejde med CBS NextGen og Danske Growth. 

Angella Invest - Event-110.jpg
Angella Invest - Event-6.jpg

03

Internationale kvindelige investorer

Dette tiltag skal udforske potentialet for at flere internationale kvinder bliver angel investorer, herunder "women of colour" og kvinder, der ikke har dansk som modersmål. Denne gruppe er i øjeblikket stærkt underrepræsenteret i dansk iværksætteri. Initiativet har til formål at skabe et mere inkluderende og mangfoldigt investerings- og iværksættermiljø.

bottom of page