top of page

Bestyrelsesarbejde og angel investeringer

Opdateret: 19. aug. 2023


Når man investerer i en opstartsvirksomhed, får man ofte adgang til en plads i bestyrelsen - eller ”Advisory Board”.

Forskellen er, kort fortalt, at der ikke er juridiske forpligtelser og ansvar forbundet med rollen i et Advisory Board, som der er i en bestyrelse. I et Advisory Board bruges repræsentantskabet ofte som rådgivere til ledelsen; der er færre møder og formatet er lidt mere løst.


Det betyder også, at aflønningen i Advisory Board typisk er lavere end i bestyrelsen, hvor der er højere krav, formelt ansvar og mere arbejde. opstartsvirksomheder.


BESTYRELSESROLLEN I ET START-UP

Mange startups foretrækker ”Advisory Boards”, da det giver fleksibilitet og mindre administrative opgaver i en periode af virksomhedens levetid, hvor ressourcerne er knappe.

Som investor kan en bestyrelsespost dog være at foretrække, da man får adgang til tæt opfølgning og beslutningskraft, fx når der skal tages stilling til væsentlige beslutninger i virksomheden.

Bestyrelsesarbejdet i opstartsselskaber er noget helt andet end i mere etablerede selskaber ✋

For det meste er rollen ulønnet, da der i opstarten ikke er økonomi til aflønning. Herudover, kan man ofte være involveret i konkrete opgaver mellem bestyrelsesmøderne, hvor stifterne har brug for støtte/rådgivning. Den manglende aflønning er ofte en iboende del af rollen som aktiv investor. Men nogle gange kan der forhandles yderligere ejerandele, fx i form af warrants, såfremt arbejdet som bestyrelses/advisory board medlem er meget omfattende. Det forhandles fra gang til gang i de enkelte cases.


TRE GRUNDLÆGGENDE OVERVEJELSER

I Angella Invest anbefaler vi tre grundlæggende overvejelser, før man sætter sig i sædet i en bestyrelse for en opstartsvirksomhed:

  • Er du da den rette til bestyrelsen? Kan en anden profil skabe større værdi for selskabets udvikling? Hvordan vil DU skabe værdi til bestyrelsen/selskabet, og hvad er DIN rolle? Man kan også være en aktiv investor med indflydelse uden at have en post i bestyrelsen.

  • HUSK at det er noget andet i en opstartsvirksomhed end i en etableret virksomhed. Hav respekt for det store arbejde – blod, sved og tårer - som stifterne/medarbejderne lægger hver dag i selskabet. Der er knappe ressourcer både i form af tid og økonomi. Måske er privatøkonomien belånt for, at selskabet skal lykkes. Læn dig ind i, hvordan du kan hjælpe, herunder undgå unødige administrative byrder for ledelsen.

  • Du er en ambassadør og afgørende faktor for selskabets succes! Vær med til at spille selskabet god. Både i samspillet med virksomheden og i din dialog eksternt, fx med potentielle samarbejdspartnere eller investorer. Sammen kan I skabe vækst for virksomheden og et stærk økonomisk afkast til alle! 🙌


ER DU NY I BESTYRELSEN?


Mange angel investorer har ”porteføljekarrierer”, dvs. de har bestyrelsesposter, selvstændig virksomhed eller andet betalt arbejde ved siden af deres roller som investorer. Når man først bliver nysgerrig på, om hvorvidt man har interesse i at investere i opstartsvirksomheder, så gør man sig også ofte overvejelser om bestyrelseskarriere.

For nogle kan det endda betyde, at bestyrelsesarbejdet bliver hovedkarrieren fremfor investeringsarbejdet.

Angella Invest har tæt samarbejde med bestyrelsesplatforme, såsom Bestyrelseskvinder, Selection F og Nyibestyrelsen. Vi kan varmt anbefale alle tre platforme, som er stiftet af nogle fantastiske talentfulde kvinder, og tilbyder en lang række netværks- og uddannelsesmuligheder. Herunder muligheder for adgang til bestyrelsesposter. 🙌


Der findes mange myter om det at være business angel. De ovennævnte er dem, som vi hører mest. Hos Angella Invest vil vi gerne fortælle mere om, hvad er business angel egentlig laver. Hvordan man kommer i gang. Afmystificere forestillingerne og dele af viden. Vise rollemodeller og forskellige veje til at investere i opstartsvirksomheder. Skriv dig op til vores nyhedsbrev eller følg os på LinkedIn her. Så vil vi gøre vores allerbedste for at skabe en platform, hvor du kan lære, udvikle og investere i dig selv – og i andre kvinder.

 


Vi er særligt store fans af Laura Vilsbæk, stifter og CEO i Nyibestyrelsen! 🤩 Ligesom Angella Invest, arbejder Laura Vilsbæk nemlig som en ildsjæl med at afmystificere og tilgængeliggøre et område, bestyrelsesarbejdet, der ligesom angel investeringer, er behæftet med mange myter, barrierer og forestillinger. I dag besiddes 4/5 bestyrelsesposter i Danmark af mænd, og mere end 90% nye bestyrelsesposter ansættes via eksisterende netværk, dvs. det er det samme netværk (af ofte ældre mænd), der kommer i spil. Den manglende diversifikation er hverken til gavn for selskaberne eller for samfundet, at vi ikke udnytter den store talentmasse, som der er så rigeligt af 🙋

www.nyibestyrelsen.dk kan du bl.a. finde:

  • Skabelon for dit bestyrelses CV

  • Guide til hvordan du kommer i gang som ny i bestyrelsen

  • Vidensbank om bestyrelsesarbejde

  • Blog med andre seje bestyrelsesprofiler

  • Podcast om bestyrelsesarbejdet

  • … og meget mere!

Du kan også lære Laura Vilsbæk bedre at kende på hendes LinkedIn profil lige her.
12 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page