top of page
ANGELLA_INVEST_98_FINAL-WEB_edited_edited.jpg

WOMEN ANGEL INVESTOR REPORT

MAJ 2024

Horisontal hævet hvid.png
IndustriensFond_logo_WHITE_RGB.png

STØTTET AF:

KVINDELIGE ANGEL INVESTORERS INVESTERINGSADFÆRD, BARRIERER OG MULIGHEDER I DANMARK

BAGGRUND

Angella Invest har udarbejdet Danmarks første analysestudie af kvindelige angel investorers investeringsadfærd. Rapporten er udarbejdet i samarbejde med Tænketanken EQUALIS og støttet af Industriens Fond. Formålet med rapporten er at sætte fokus på fremmelsen af kvindelige investorer, der investerer i opstartsvirksomheder, så vi kan ændre på kønsubalancen i det danske startup investormiljø, hvor ca. 9/10 angel investorer er mænd, der kun investerer ca. 5-6% i kun-kvindelige iværksættere (kilde: DanBAN, Unconventional Ventures).

I RAPPORTEN

Rapportens indhold består bl.a. af:

  • Karakteristika og investeringsadfærd af 117 kvindelige angel investorer i Danmark, herunder alder, baggrund, formue, investeringsinteresser og motivation for at investere

  • Forestillinger og barrierer om angel investering baseret på interviews med kvindelige ikke-angel investorer

  • Anbefalinger til tiltag, der kan fremme kvindelige angel investorer 

THE INVESTMENT BEHAVIOUR, BARRIERS AND OPPORTUNITIES OF WOMEN ANGEL INVESTORS IN DENMARK

BACKGROUND

Together with the independent analyses and policy institution EQUALIS and supported by the philantropical fund The Danish Industry Foundation, Angella Invest has developed the first report on the investment behaviour, barriers and opportunites of women angel investors in Denmark.

The purpose of the report to to put a spotlight on woman angel investors in order to change the gender imbalance in the Danish startup ecosystem, where 9/10 angel investors are men who invest approx. 5-6% in women-only startup teams (source: DanBAN, Unconventional Ventures).

IN THE REPORT 

The report consists of:

  • Characteristics and investment behaivour of 117 women angel investors in Denmark, including demographics, background, wealth, investment interests and motivation to invest

  • Perceptions about and barrierers to angel investing based on interviews with women non-angel investors 

  • Recommendations of actions to promote more women angel investors

KONTAKT

For spørgsmål eller henvendelser vedrørende rapporten venligst kontakt:

ANGELLA_INVEST_375_FINAL-WEB.jpg

KRISTINE LEERBECK, ANGELLA INVEST

Founder & CEO, Angella Invest

 

Mail: info@angellainvest.com  

ANGELLA_INVEST_538_FINAL-WEB.jpg

GINE MALTHA KAMPMANN,
EQUALIS

CEO, Tænketanken EQUALIS

 

Mail: gine@equalis.dk

bottom of page