top of page

Line Rix - en kvindelig investor der inspirerer (2023)

Opdateret: 30. okt. 2023


Founder og CEO, Kit Couture


UDDANNELSE

Cand.merc. fra Copenhagen Business School.MOTIVATIONEN FOR AT BLIVE INVESTOR

”Det, der motiverer mig som investor, er at opleve, hvordan min investering kan medvirke til en virksomheds succes og vækst. Det er utroligt givende at være en del af den udviklingsproces.”


Sådan lyder det fra Line, når man spørger hende, hvad der motiverer hende til at blive investor.


Line blev motiveret til at blive investor på baggrund af sin erfaring som iværksætter, hvor hun selv havde oplevet de udfordringer, der følger med at skaffe kapital. Hendes erfaring som founder gjorde hende bevidst om at kunne skaffe startkapital, anvende midlerne effektivt og få adgang til finansiering. Hendes ambition er at dele sin erfaring og viden med andre og rådgive dem i processen. Hendes første investering var i hendes eget firma, designvirksomheden 1508, hvor hun og hendes partnere tilbage i 2000 pantsatte deres lejligheder og hver indskød 175.000 kr. som startkapital.


Startups oplever stadig udfordringer med at skaffe finansiering i banken, og derfor mener hun, at der især er behov for investorer, der kan bidrage med kapital, rådgivning, og erfaring samt forstå behovene på en anderledes måde end bankerne. Efter at have startet sin egen virksomhed, har hun fået lyst til at hjælpe andre virksomheder med at vokse og gøre en forskel for dem. Line har været involveret i flere organisationer blandt andet som bestyrelsesmedlem i Dansk Industris Digitaliseringsudvalg og Design Denmark, som hun var medstifter af.


Line ønsker at anvende sine faglige kompetencer og erfaring inden for design og teknologi, da det er her, hun kan gøre en forskel. Hun går efter, at hendes ekspertise matcher de startups, som hun investerer i. Udover at være iværksætter, har hun også en omfattende erfaring som bestyrelsesmedlem og er p.t. bestyrelsesformand for Operate og Oasi.care, som hun også har investeret i, samt bestyrelsesmedlem hos Dorte Mandrup.


Hun er en aktiv investor, der har foretaget investeringer med mindre ejerandele, blandt andet i virksomheden Pool i Berlin, der udlejer herretøj. Derudover har hun sammen med sine partnere fra 1508 investeret i AirHelp, Zenegy, Goodiebox og Allyy. Endelig har hun, sammen med sine to medinvestorer, solgt sine ejerandele i Strömlin og Krizo via exits i 2021.


Line har investeret i omkring 15 virksomheder siden 2000, både individuelt og som medinvestor. Hun ønsker at bidrage til væksten af disse virksomheder og fokuserer altid på det langsigtede perspektiv i stedet for kortsigtede gevinster. Hun er founder af Kit Couture og har investeret sine egne midler i virksomheden. Hun solgte sin ejerandel af 1508 via en exit til den store svenske IT-koncern Knowit i 2021. Hun er også co-founder af Torvehal Bornholm.


Hun investerer i unikke virksomheder, som bringer nyskabende forretningskoncepter. Hendes passion ligger i nye og innovative idéer. Derfor er det afgørende for hende, at virksomhederne har en høj grad af innovation og er skalérbare med internationalt fokus.


Produktidéen spiller en væsentlig rolle for hende ved investeringer, men founderens tankegang, risikovillighed og etik er også af stor betydning. Hun vil kunne stå inde for de virksomheder, hun investerer i – og tro på produktet og forretningsmodellen. Line mener, at der er behov for øget fokus i forhold til at investere i kvindelige iværksættere, da de ofte har svært ved at få adgang til kapital. Hun ønsker at bidrage med sin faglige ekspertise og hjælpe kvindelige foundere, som hun investerer i med at opbygge deres virksomheder. Line går efter at diversificere sine investeringer både aktivt og passivt. For investeringer i mindre virksomheder ønsker hun at være en aktiv del af bestyrelsen og bidrage aktivt til virksomhedens udvikling. For de passive investeringer er vækstpotentialet inden for design eller teknologi afgørende faktorer med en klar exit strategi.JURYENS BEGRUNDELSE FOR VALG AF VINDEREN, LINE RIX:

Med sine 15 investeringer siden 2000 er Line en pioner som kvindelig angel investor. Line er begyndt at investere i en tid, hvor der var få kvindelige investorer, og det har hun gjort med udgangspunkt i hendes egen erfaring som iværksætter. Juryen værdsætter Lines omfattende investeringserfaring og anbefalinger fra iværksættere. Her fremhæves hendes personlige engagement, evne til at dele netværk og forståelse for iværksætteres rejse. Line er en inspirerende rollemodel – både for kvindelige investorer og iværksættere!

 

BAGGRUNDEN FOR PUBLIKATIONEN

"Business angels" eller "angel investorer" er private investorer, der investerer risikovillige ressourcer, både tid og kapital, i unoterede startups eller scaleups 🚀

I dag er ni ud af ti angel investorer mænd, og i Norden går 82% af angel investeringerne til mandlige iværksættere, 12,5% til mixed teams og kun 5,5% til kvindelige iværksættere. Denne skæve fordeling af investeringskapital er bekymrende, især når man tager i betragtning, at hver fjerde iværksætter er kvinde.

Den ulige adgang til kapital har konsekvenser for kvindelige iværksættere, da kapitalen spiller en stor rolle for virksomhedernes overlevelse og vækstmuligheder. Ifølge en analyse fra Danmarks Eksport- og Investeringsfond får 93% af opstartsvirksomheder deres første eksterne kapital fra angel investorer.

Derfor spiller investeringer fra angel investorer en afgørende rolle for at sikre, at vi ikke går glip af talent, innovation og vækstmuligheder i Danmark. Vi tror på, at hvis vi kan skabe et mere kønsbalanceret investormiljø, vil vi også opnå et mere diversificeret iværksættermiljø, da undersøgelser viser, at kvinder i høj grad ønsker at investere i kvindelige iværksættere.

Desværre er der en række barrierer, der forhindrer kvinder i at kaste sig ud i investeringer. Blandt andet viser udenlandske studier, herunder et større europæisk studie fra 2018 foretaget af brancheorganisationen Business Angels Europe, at der er behov for flere rollemodeller, mere viden og et stærkt fællesskab for ligesindede kvindelige investorer.


I Angella Invest og Dansk Industri har vi et fælles mål om at rette fokus mod den manglende kønsdiversitet i startup-investormiljøet. Derfor har vi i år (2023) lavet en publikation, hvor vi hylder 10 enestående kvindelige angel investorer i Danmark, som kan inspirere andre, særligt kvinder, der ønsker blive angel investor 🙌🏼


Du kan læse hele publikationen her.

 

Publikationen støttes af andre partnere i det danske iværksætterøkosystem, herunder Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO), PreSeed Ventures, Mazanti-Andersen og Antler. Sammen arbejder vi på at fremme kønsdiversiteten inden for iværksætteri og især med fokus på investormiljøet. Denne artikel er støttet af Industriens Fond.
6 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page