top of page

Charlotte Nørgaard Langer om Women's Health (part II)

Opdateret: 17. nov. 2023

Part II af II - Kilder står i bunden af artiklen.

Denne artikel er en fortsættelse til Part I i vores artikelserie om Women's Health. Så hvis du ikke har læst Part I endnu, anbefaler vi, at du starter der 🤗


Hvad skal man kigge efter som investor inden for Women's Health?


De klassiske investeringsovervejelser er også relevante for Women’s Health, f.eks. om det er et stærkt team, en skalerbar forretningsmodel og et stort markedspotentiale. For at blive skarpere på ens Women’s Health investeringsstrategi, kan man derudover gøre sig følgende overvejelser:

  • Sub-marked: Hvilket Women’s Health sub-marked tror jeg på kommercielt? Hvor ligger min personlige interesse?

  • Forretningselementer: Indeholder investeringscasen nogle af de forretningselementer, som har vist sig særligt interessante inden for Women’s Health?

Lad os gå i dybden med disse to punkter nedenfor.


Personlige overvejelser ift. sub-markeder

Man bør reflektere over, hvilke sub-markeder man finder mest interessante. Hvilket markeder tror du på, har det største fremtidsperspektiv? Hvilket markeder ligger din personlige interesse inden for?


De mere modne sub-markeder, Graviditet, Fertilitet og Menstruel Sundhed, vil selvfølgelig være interessante for mange investorer, da de er størst og har høj vækst. Størstedelen af unicorns inden for Women’s Health kommer herfra og er for VCs et bevis på markedernes potentiale. Konkurrencen er dog hårdere på disse markeder og kravet til innovation er højere for at få relevans som startup.


”White-space” sub-markederne som blandt andet dækker over Menopause, Kvinde-specifikke Kroniske Sygdomme, Seksuel Sundhed og Bækkenbundssundhed, har mindre konkurrence og lavere innovationsgrad. Startups i disse markeder står over for en større udfordring, når det kommer til uddannelse og bevidsthedsskabelse af de problemer, som de forsøger at løse. En anden udfordring er mangel på research, som skal underbygge virksomheder inden for disse sub-markeder. Det er risikabelt at bygge en virksomhed, hvis der ikke er solid videnskab til at understøtte løsningen.


Generaliserende kan man sige, at Graviditet, Fertilitet og Menstruel Sundhed (de modne sub-markeder) er ”safe bets” hvor ”white-space” sub-markederne kommer med højere risiko og større potentiel upside. Hvis virksomheden rammer plet og markedet modnes, vil man kunne høste gevinsten som first-mover.


Interessante forretningselementer at holde øje med

Stikker vi et spadestik dybere end sub-markeder, kan vi se på forretningselementer som går igen ved succesfulde Women’s Health virksomheder. Vores markedsanalyse hos KRING viser, at en række elementer går igen ved de fleste succesfulde Women’s Healths virksomheder:


  • God digital løsning: Digitale platforme og løsninger går igen på tværs af markeder – og Women’s Health er ingen undtagelse. Mange succesfulde Women’s Health virksomheder bygger på en digital platform, som tillader skalerbarhed, brugervenlighed, lavere omkostninger og dataindsamling.

  • Personaliseret oplevelse: Kvinder i dag forventer sundhedsløsninger som er personaliseret til deres unikke situation og behov, bestemt af deres genetik, miljø og livsstil, livssituation mv. Det er denne personaliseret approach, drevet af øget bevidsthed omkring sundhed, øget tilgængelighed af information samt større fokus på forebyggelse af kroniske sygdomme, som de nævnte unicorns (i Part I) Modern Fertility, Kindbody og Maven har succes med.

  • Uddannelse for at nedbryde tabu: De fleste succesfulde Women’s Health virksomheder har inkorporeret et betydeligt uddannelseselement i deres løsninger for at styrke kvinder i deres selvforståelse og beslutningstagning. Det har været nødvendigt, da det først er for nylig, at vi er begyndt at tale om kvinde-specifik sundhed og derved nedbryde de tabuer, som der har hersket omkring kvindekroppen og kvinde-specifikke sundhedsudfordringer i århundreder. Det gælder alt fra menstruation, kvinders seksuelle sundhed og nydelse, fertilitetsudfordringer og menopause.

  • Fællesskab via community: Løsninger der tilbyder et ’community’, hvor kvinder kan stille spørgsmål, sparre og finde fællesskab omkring forskellige kvinde-specifikke sundhedsudfordringer, har en række fordele sammenlignet med dem, som ’bare’ tilbyder et produkt. Communities bidrager til vidensdeling og øget mental sundhed for de kvinder, som er en del af fællesskabet. Mange succesfulde Women’s Health virksomheder har derfor inkorporeret et digitalt community-element, som udover ovenstående fordele er en god metode til at tiltrække nye kunder samt fastholde de nuværende kunder.

  • One-stop-shop (integreret kunderejse): Kvinders sundhedsbehov er ikke kun unikt ift. andre kvinder, det er også unikt ift. hvor de er i deres liv; på et tidspunkt vil det være menstruationsudfordringer der fylder, derefter fertilitet og til sidst menopause (med en masse mulige ting derimellem). Hvis man som virksomhed kan lykkedes med at lave en integreret ’one-stop-shop’ løsning, der er relevant for kvinder igennem hele deres livsbane, med løsninger fra f.eks. fertilitet til menopause, så har man udvidet sit markedssegment og styrket sin kundefastholdelse betydeligt (et eksempel på en virksomhed som er lykkedes med dette er unicorn Maven). Mange Women’s Health virksomheder har som langsigtet mål at blive en platform som tilbyder denne integrerede kunderejse, men starter typisk med fokus på et enkelt sub-marked.

At gøre sig ovenstående overvejelser omkring hvilke sub-markeder og forretningselementer man særligt tror på, er en god start, hvis man som investor er ny til Women’s Health markedet.Hvor kan man være en first-mover inden for denne investeringskategori? Hvillke områder inden for Women's Health er endnu ikke blevet crowded, men har stort potentiale?


Menopause, Kvinde-specifikke Kroniske Sygdomme og Seksuel Sundhed er alle interessante ”white-space” sub-markeder med stort potentiale. Lad os gå i dybden med hvorfor:


Menopause er et interessant sub-marked, da alle kvinder bruger en tredjedel af deres liv i peri-menopause og postmenopause, et livsstadie som ofte giver anledning til nogle andre fysiske og mentale udfordringer, end kvinder ellers er vant til. Opmærksomheden på menopause og de tilhørende symptomer er steget signifikant den seneste tid. Samtidig er research inden for menopause stigende, men stadig i sin spæde start. Der er derfor mange problemer at løse, som vil kunne gøre en forskel for kvinder i dette livsstadie. Hvis man kigger på kvinder i dette livsstadie som kundesegment, så er de ofte ressourcestærke og har en høj ’willingess to pay’ (kilde 14). Hos KRING tror vi på, at de Menopause startups som lykkedes med en ’360-degrees’ personaliseret approach med vægt på kost og livsstil, kommer til at være vinderne på den lange bane.


Kvinde-specifikke Kroniske Sygdomme, som dækker over diagnoser såsom PCOS og Endometriose, er også et interessant sub-marked. Hvis man tager PCOS og Endometriose som eksempler, så er det værd at huske på, at disse paraply-diagnoser er meget brede, og dækker over komplicerede biologiske ubalancer, som kan manifestere sig på mange måder og med forskellige sværhedsgrader. Og det er netop en af udfordringer ved de Kvinde-specifikke Kroniske Sygdomme – de er ekstremt komplicerede, og vi ved faktisk ikke særligt meget om dem grundet mangel på research. Som et eksempel tager det mellem 7 – 10 år at blive diagnosticeret med Endometriose (kilde 15). Symptomerne går ud over kvinders livskvalitet og fertilitet, og der er dermed væsentlige problemer at løse inden for Kvinde-specifikke Kroniske Sygdomme. Hvis en virksomhed formår at finde en løsning, der gør en reel forskel for disse kvinder, så er potentialet stort.


Sidst vil jeg fremhæve det mest tabubelagte sub-marked der er inden for Women’s Health; Seksuel Sundhed. Kvinder higer efter viden og uddannelse inden for emnet, da kvinders seksuelle sundhed og nydelse fortsat er noget, som vi taler meget lidt om. Dette illustreres blandt andet af den medvind som virksomheden OMGYES, en digital orgasme-uddannelsesplatform understøttet af research, har oplevet. Udover viden søger kvinder også mere feminine universer inden for seksuel sundhed og nydelse, da det er et sub-marked, hvor det kvindelige perspektiv i høj grad har manglet indtil nu. Alt tyder på, at efterspørgslen efter information og innovative løsninger rettet mod kvinder kun vil stige i fremtiden.Hvilke udfordringer er der for sektoren?


Der er ingen tvivl om, at Women’s Health markedet er i medvind. Samtidig står markedet fortsat overfor en række udfordringer, som både påvirker markedets succes i fremtiden og den overordnede sundhed og trivsel for kvinder i samfundet. Disse udfordringer omhandler især investering, research og manglende uddannelse (grundet tabu).


Mangel på investering: Women’s Health startups ser manglen på investering som den største udfordring i markedet (kilde 16). ~70% af Women’s Health virksomheder har mindst en kvindelig founder - et imponerende tal sammenlignet med normalen på ~20% for nye virksomheder (kilde 17). Samtidig er det kun 2% af VC funding som går til kvindelige founders (kilde 18) og denne dynamik forklarer en del af manglen på investering i Women’s Health. Indtil for nylig var investeringer i startups en ’Boys’ Club’, og i dag er det fortsat kun mellem 5-15% af angel og VC investorer, som er kvinder. Dette er et problem, da det kan være svært for mænd at forstå og relatere til de problemer, som Women’s Health startups forsøger at løse. Udviklingen går dog i den rigtige retning; både med mænd, som anerkender problemerne inden for Women’s Health, og med antallet af kvindelige investorer (støttet af initiativer som f.eks. Angella Invest 😉).


Research udfordringer: Innovation er drevet af research, og hvis der er mangel på research, så er det en udfordring for et marked. Som beskrevet tidligere (se part I), så har man generelt taget udgangspunkt i den mandlige biologi, når der skal ske innovation inden for sundhed med den tese, at mænd og kvinder har lignende biologi. Samtidig er det først i de sidste to årtier, at research inden for Women’s Health for alvor er taget til. Dette betyder, at der er mangel på viden inden for næsten alle kvinde-specifikke emner, f.eks. kvindelige hormoner, menstruation, menopause og kvinde-specifikke kroniske sygdomme. Dette påvirker de startups, som forsøger at løse problemer inden for emnerne, da de har brug for evidens bag deres løsninger. Selvom der er sket fremgang inden for relevant research, er der stadig et stykke vej endnu. Både i forhold til at researche endnu mere i kvinde-specifikke emner, men også i forhold til at inkludere kvinder i studier og tage højde for de biologiske forskelle i analyserne. I dag er det kun en tredjedel af de studier, som inkluderer begge køn, som tager højde for de biologiske forskelle (kilde 19).


Manglende uddannelse: De fleste emner inden for Women’s Health er fortsat tabubelagte, f.eks. menstruation, fertilitet, menopause og seksuel sundhed. Dette skyldes mangel på uddannelse og åben dialog, hvilket resulterer i usikkerhed og mytefortællinger – både for kvinder og mænd. Hvis vi opfatter disse emner og eventuelle problemer som skamfulde eller pinlige, så taler vi ikke om det. Især ikke med vores venner og familie, men måske heller ikke med vores læge. Igennem generationer har kvinder ubevidst tillært sig skam omkring kvinde-specifikke emner og har samtidig normaliseret symptomer, som burde få opmærksomhed. Slemme menstruationssmerter eller menopause symptomer er eksempler, som er blevet normaliseret for kvinder igennem generationer. Hvis kvinder reelt har et problem, men enten ikke tør tale om det eller har normaliseret det, så er det langt sværere for en virksomhed at løse problemet. I dag ligger en stor del af uddannelsesbyrden, nedbrydningen af tabuer og den åbne dialog på de startups, der opererer inden for Women’s Health, hvilket tager tid og ressourcer.


Det er en samfundsopgave at løfte disse udfordringer inden for Women’s Health og alle har en rolle at spille; politikere, forskere, uddannelsesinstitutioner, investorer, start-ups – og du og jeg 🙋‍♀️Har du tips til nogle ressourcer, hvor man kan blive klogere?


Hvis du er investor og medlem af Angella Invest, så skal du selvfølgelig melde dig ind i Angella Invests Women’s Health gruppe (den har kick-off d. 28. nov 2023 - se event her) 😉


Hvis du er start-up eller anden aktør, så kan jeg anbefale nedenstående ressourcer og kilder i forhold til at holde sig opdateret på Women’s Health markedet. Derudover kan du holde øje med relevante Women’s Health events, som afholdes af forskellige aktører. Vi er mange, som brænder for Women’s Health og som gerne vil i kontakt med ligesindede 🤩


Ressourcer til at lære mere:


Tak fordi du læste med 🤩Kilder:


Kilde 1-13 findes i part I.


14. KRING analyse

16. KRING analyse

19. Women and Biometrics: Harnessing the Potential of Gender-Specific Health & Wellness Data, Evie, 2023

396 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page