top of page

PRIVATLIVSPOLITIK

FORMÅL MED POLITIKKEN

Formålet med Angella Invests privatlivspolitik er at tydeliggøre, hvordan vi behandler personoplysninger, samt hvilke oplysninger vi indsamler og behandler og hvor længe. Privatlivspolitikken omfatter hvordan vi behandler din data, når du besøger vores hjemmeside, indgår aftale med os, interagerer med os eller på anden måde deler dine personoplysninger med os.

 

DATAANSVARLIG

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores kunder og samarbejdspartnere. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

 

Angella Invest ApS

CVR-nr.: 43370375

Højbro Plads 21B, st 

1200 København K

info@angellainvest.com

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os via info@angellainvest.com.

 

BEHANDLINGSAKTIVITETER

Angella Invest ApS behandler dine oplysninger til et eller flere specifikke formål og altid i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. Vi behandler bl.a. dine data, hvis du er medlem hos os, besøger vores hjemmeside, interagerer med vores indhold, og hvis du deltager i vores online eller fysiske events.

Oplysningerne vil vi som hovedregel få direkte fra dig, og vi behandler alene dine oplysninger, i den periode det er nødvendigt af hensyn til det formål, de blev indsamlet til. 

 

Nedenfor kan du læse mere om de typer af behandlinger, vi foretager. 

 

 

Besøg på hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi oplysninger om dig via cookies, for at sikre den almindelige drift og løbende forbedring af hjemmesiden (fx brugeroplevelse, design mm.).

 

Vi benytter aldrig andet end nødvendige cookies, medmindre du har givet dit samtykke hertil. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagekalde dit samtykke ved at skrive til os på info@angellainvest.com.

 

På vores hjemmeside bruger vi i nogle tilfælde plugins fra sociale medier, som derved har mulighed for at indsamle data om dig, hvis du har givet dit samtykke til det. Vi har i den forbindelse et fælles dataansvar med disse medier. Læs mere om hvordan de behandler dine personoplysninger her:

 

Hvis du køber billetter, kurser eller medlemskab via vores hjemmeside behandler vi dine oplysninger for at kunne indgå og opfylde den respektive aftale med dig (GDPR art. 6(1)(b)). Disse oplysninger inkluderer kontaktoplysninger som navn, e-mail, adresse og telefonnummer samt købshistorik og betalingsoplysninger. Vi sletter oplysningerne løbende, dog senest 6 år fra seneste køb af hensyn til vores forpligtelser efter bogføringsloven.

 

Når du tager kontakt til os via kontaktformularen på hjemmesiden, eller via mail behandler vi dine oplysninger (herunder oplysninger om navn, mailadresse og de informationer du desuden giver os i din henvendelse). Vi bruger disse oplysninger til at besvare din henvendelse bedst muligt, og sletter dem efter 6 måneder efter sidste korrespondance, hvis ikke vi har andet legitimt formål med behandlingen. I så fald vil det være beskrevet i denne privatlivspolitik.

 

Kommunikation med potentielle kunder

Når du har spørgsmål til vores side, eller ønsker at høre mere om vores services, så kan du kontakte os via:

 

  • Kontaktformular

  • Email

  • Telefon

 

Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig ved fx at svare på spørgsmål om vores ydelser. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

 

Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, email, telefonnummer.

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

 

Vi sletter vores kommunikation med dig når det står klart, om du ønsker vores ydelser eller ej. Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet, dog maksimalt 1 år.

Medlemskaber 

Når du bliver medlem hos Angella Invest ApS behandler vi de data, der er nødvendige for, at vi kan administrere dit medlemskab (GDPR art. 6(1)(b)). I denne forbindelse behandler vi oplysninger som navn, adresse, mailadresse, telefonnummer og fødselsdato samt betalingsoplysninger. 

 

Vi behandler oplysningerne, så længe du er medlem, og senest 6 år efter, at du har opsagt dit medlemskab af hensyn til vores forpligtelser efter bogføringsloven. 

 

Deltagelse i events, kurser og webinarer

Når du tilmelder dig et af vores arrangementer – online eller fysiske - behandler vi oplysninger om navn, telefonnummer, mailadresse, fødselsdato, adresse og betalingsoplysninger for at kunne opfylde vores aftale med dig om din deltagelse i det pågældende arrangement (GDPR art. 6(1)(b)).

Vi opbevarer dine oplysninger, der er indsamlet i forbindelse med det pågældende arrangement i op til 6 år efter afholdelsen af arrangementet af hensyn til vores forpligtelser efter bogføringsloven. Se også vores særskilte Event Politik her.

 

Nyhedsbrev

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, skal vi bruge og behandle dine personoplysninger i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve og andre markedsføringsmæssige tiltag. Til dette formål behandler vi udelukkende oplysninger om dit navn og din mailadresse. 

 

Vi behandler dine oplysninger på baggrund af dit samtykke (GDPR art. 6(1)(a)), hvis ikke du er medlem. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at skrive til info@angellainvest.com eller afmelde dig via det link, der fremgår nederst i hvert nyhedsbrev. 

 

Vi opbevarer dokumentation for dit samtykke i 2 år efter, at du har afmeldt dig vores nyhedsbrev, da vores eventuelle strafansvar forældes efter dette tidsrum.

 

Samarbejdspartnere og leverandører

Når vi indgår aftaler med nye samarbejdspartnere og leverandører, behandler vi oplysninger om disses kontaktpersoner. Det inkluderer blandt andet oplysninger om navn, stillingsbetegnelse, telefonnummer, e-mail og betalingsoplysninger hvis nødvendigt.

Oplysningerne behandles da det er nødvendigt for at opfylde aftalen med den pågældende leverandør eller samarbejdspartner (GDPR art. 6(1)(b)), eller fordi vi som en del af aftalen har en legitim interesse i at behandle den pågældendes kontaktoplysninger (GDPR art. 6(1)(f)).

 

Relevante kontaktoplysninger opbevares gennem vores samarbejde. Skriftlige dialoger slettes løbende, og oplysninger som er nødvendige for at opfylde vores forpligtelser jf. bogføringsloven opbevares i op til 6 år.

Opfordret eller uopfordret jobansøgning

Vi tager glædeligt imod jobansøgninger med henblik på at vurdere om du matcher et ansættelsesbehov hos Angella Invest.

 

Hvis du ansøger om et job hos Angella Invest ApS, har vi brug for at behandle dine oplysninger for at kunne vurdere, om du passer ind i organisationen og er den rette til jobbet. Vi tager her udgangspunkt i og behandler de oplsyninger, du giver os i forbindelse med din ansøgning (herunder navn, adresse, mail, telefonnummer, fødselsdato samt uddannelses- og erhvervsmæssige forhold).

Formålet med at behandle dine data er derved som udgangspunkt at kunne indgå et ansættelsesforhold med dig (GDPR art. 6(1)(b)).

Hvis vi ønsker at opbevare din oplysninger efter rekrutteringsperioden for den pågældende stilling er afsluttet, indhenter vi dit særskilte samtykke.

 

DATABEHANDLERE

Det er de færreste, der kan klare alting selv. Det gælder også Angella Invest. Derfor har vi allieret os med udvalgte samarbejdspartnere og leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere.

 

Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring. 

 

VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

Vi behandler dine personoplysninger fortroligt, og vi videregiver som udgangspunkt ikke oplysningerne til tredjeparter. Vi kan dog videregive dine oplysninger, hvis du har givet dit særskilte samtykke hertil, hvis vi har en berettiget interesse i videregivelsen, eller når vi er forpligtet hertil i henhold til lovgivning. 

 

DINE RETTIGHEDER

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette. Dette gøres på info@angellainvest.com.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Tilbagetrækning af samtykke

Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage. 

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vi vil generelt opfordre dig til at læse mere om GDPR, så du er opdateret på reglerne.

 

ÆNDRINGER

Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Hvis der sker væsentlige ændringer rækker vi ud til dig i form af e-mail eller synlig meddelelse på vores website.

 

Denne privatlivspolitik er senest ændret den 25.08.2023.

bottom of page