top of page

Kristine Leerbeck: Min motivation - hvorfor vil jeg investere i en opstartsvirksomhed?

Opdateret: 19. aug. 2023

Hermed introduktion af vores allerførste blog-post i Angella Invest 👏🤩 .

I de kommende blog-posts vil vi sætte fokus på relevante emner for investering i opstartsvirksomheder (”business angel investeringer”).

👉 Vi vil vise FORSKELLIGE KVINDER, der enten allerede investerer eller overvejer at blive investor i opstartsvirksomheder (”startups”). Kvinder, der har lavet mange investeringer, og kvinder, der har lavet deres første investering(er).
👉 Vi vil også DELE VIDEN, gode råd og historier. Fx hvor man finder de gode investeringsmuligheder, hvordan finder man nogen at investere med, seje kvindelige iværksættere/talenter, investeringsstrategi, skatteforhold etc.

Formålet er at dele viden og vedvarende være til inspiration for kvinder, som ønsker at investere i sig selv og andre kvinder! 🙋‍♀️


Først vil vi starte med at fortælle vores egen historieHVORFOR VIL VI INVESTERE I OPSTARTSVIRKSOMHEDER?

Som vi ser det, er det det første spørgsmål, man bør stille sig selv. Hvad er min motivation for at investere i en opstartsvirksomhed? Hvad ønsker jeg at opnå? 🤔❓ALLE MOTIVATIONER ER LIGE GODE!


👉 Nogle gør det, fordi de vil ”give igen” og ”gøre en forskel” for iværksættere. Fx investere i virksomheder, der kan hjælpe med at fremme den grønne eller sociale omstilling. Eller investere i kvindelige iværksættere 🙋‍♀️


👉 Nogle gør det for det finansielle afkast, fx diversificering af deres formueforvaltning, hvor de måske allerede investerer i andre aktiver (aktier, obligationer, fast ejendom, egen virksomhed etc.).


👉 Nogle gør det, fordi de synes, at det er sjovt 😀 For fællesskabet med andre investorer og iværksættere.


👉 Andre gør det for at lære om iværksætteri og innovation. De vil typisk gerne være en aktiv del af selskabets vækstrejse og bringe deres kompetencer i spil.


👉 Til sidst er der også nogle, der gør det for prestige. Fordi, det at være business angel historisk set har været forbundet med noget eksklusivt. Det signalerer - for nogle – at ”man har mange penge”.


Der er mange bevæggrunde! Den sidstnævnte motivation er vi dog ikke så begejstrede for. Hverken som investor, medinvestor eller startup. Vi har set mange, der har overinvesteret for hurtigt og for meget uden den store succes.


Vi anbefaler derfor også altid iværksættere/medinvestorer at spørge ind til investorens motivation. Vi spørger i hvert fald selv! 😊 Fordi hvis investoren ikke har en tilstrækkelig stærk årsag til, hvorfor denne ønsker at investere, da kan motivationen for at dedikere yderligere ressourcer og i øvrigt være en god ambassadør for selskabet være tvivlsom. Dvs. investoren er formentlig mindre loyal på virksomhedens udviklingsrejse, hvor der normalt er brug for opbakning over en længere periode på flere år.


Alle skal gøre, hvad der passer dem og deres unikke situation! 🙌HVORFOR ER DET EN GOD IDÈ AT OVERVEJE SIN MOTIVATION?

Vores erfaring fra dialog med mange investorer i vores arbejde med startups og i Angella Invest er, at man kommer godt fra start, hvis man gør sig klart, hvorfor man gerne vil investere. Herunder udvikle en investeringsstrategi – det kommer vi tilbage til i en senere blogpost 😃


❓ HVORFOR ❓


Her er tre af de vigtigste årsager:


1️⃣ Fordi at investere i unoterede opstartsvirksomheder som hovedregel er en ”ILLIKVID INVESTERING”.


Dvs. det er sværere at afhænde sin investering end andre klassiske investeringer såsom aktier, der er ejerandele i mere modne børsnoterede selskaber. Aktier og obligationer er ”likvide investeringer”.


En likvid investering handles på et noteret marked, fx en aktiebørs, hvor man dagligt kan følge prisudviklingen på sin aktie. Her kan man forholdsvist let sælge sine aktier (ejerandele i selskabet), da markedsprisen løbende reflekterer, hvad andre vil købe ens aktier for. En illikvid investering, derimod, er ikke noteret på en børs. Derfor skal man selv ud at finde købere til sine ejerandele. Og markedsprisen er i princippet ukendt, indtil du står i selve forhandlingssituationen.


Man skal derfor være bekvem med, at man ikke kan følge værdien af ens investering dagligt ✋


2️⃣ Fordi det er MERE RISIKOFYLDT at investere i unge virksomheder.


Det kommer man ikke udenom. Der kan nå at ske meget i en startups rejse. Hvis man investerer med henblik på et finansielt afkast alene, så skal man anlægge en ”portefølje” strategi, hvor man investerer i mange virksomheder for at sprede risikoen. Her kan det være svært at være en aktiv investor i dem alle. Hvis man derimod investerer med motivation om at bidrage/lære, så kan det være meningsfuldt at investere i færre virksomheder, hvor man kan være en mere aktiv investor. Tilgå det som en uddannelsesinvestering og prioritere det finansielle afkast lidt lavere (kun lidt 😉).


Uanset hvad, skal man gøre sig klar, at man typisk investerer med en langsigtet horisont på 2-10 år, og at man kan miste sine penge ✋3️⃣ Fordi man er bedre i stand til at TILTRÆKKE DE BEDSTE INVESTERINGER OG MEDINVESTORER.


Det er lettere at tage dialog med en opstartsvirksomhed og andre medinvestorer, når man ved, hvilken investor rolle man ønsker at have i virksomhedens ejerkreds. Fx vil man være en aktiv eller passiv investor? Vil man sidde i bestyrelsen? Hvor meget tid vil man afsætte? Vil man bidrage med ressourcer, kompetencer og hvilke? Hvilke krav stiller man til øvrige medinvestorer – og virksomheden? 🤔❓


Alt andet lige skal man gøre sig klart, at investeringer i opstartsvirksomheder handler mindst lige så meget om langsigtede investeringer i sig selv (dvs. selvudvikling) og i andre medmennesker, som det handler om et muligt finansielt afkast. Det er risikofyldt… men hvis man ikke forsøger og læner sig lidt frem, så ved man aldrig, hvad man kunne have opnået! 💁


HER ER VORES MOTIVATION

Vi vil gerne investere i startups, fordi vi gerne vil..:

Lære om business angel investeringer som en udviklingsdel i mit arbejdsliv

Gøre en forskel for selskabets udviklingsrejse (dvs. være en AKTIV EJER og hermed færre investeringer fremfor mange investeringer)

Fremme ESG-virksomheder, herunder særligt kvindelige iværksættere 🙋‍♀️

Følge en virksomhedsudvikling over tid som medejer. Forhåbentligt frem til et succesfuldt exit. Og forhåbentligt med et godt afkast 💰

Vi håber denne blogpost har bragt inspiration og ser frem til at dele endnu flere historier. For kvinder, der ønsker at investere i sig selv – og andre kvinder! 🙋‍♀️

202 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page