top of page

NextGen: talentpotentialet i børn af ejerledere

Opdateret: 11. okt. 2023
BAGGRUND


Da vi startede i Angella Invest, var vi nysgerrige på det store datamateriale, der var omkring kvinders uudnyttede talentpotentiale (det er vi nu stadig 😉). I den forbindelse blev vi opmærksomme på CBS NextGen, Copenhagen Business School Center for Ejerledede virksomheder, der havde udgivet en rapport om det særlige talent i børn af ejerledede virksomheder ("NextGens") i forhold til iværksætteri og virksomhedsledelse. Et talent, der stod særlig uudnyttet hen for døtre, bl.a. fordi data påviste, at sønnerne i højere grad blev inddraget i familievirksomheden til trods for, at der var flere (førstfødte) døtre, og at døtrene var mere ligeså uddannede som sønnerne 🤨


Og her opstod nysgerrigheden! Hvorfor bliver kvindernes talentpotentiale ikke udnyttet? Og var der et potentiale her, som Angella Invest kunne understøtte? 🤔


Efter dialog med et større antal NextGens (bl.a. medlemmer af Angella Invest), formueforvaltere (der er i ofte dialog med NextGens) samt dialog med CBS NextGen, er det i dag vores hypotese, at NextGens - og særligt kvinder - har et kæmpe potentiale som angel investorer grundet deres viden om iværksætteri, virksomhedsledelse, økonomiske ballast samt evt. ønske om et fleksibelt arbejdsliv.


Men der var ingen, der uddannede dem om muligheden om at blive angel investor i selskab med ligesindede, der ligesom dem selv, havde de samme særlige forudsætninger og udgangspunkt, som NextGens har. Fordi det er ikke kun talent og muligheder, der kendetegner NextGens, men det er også følelser om usikkerhed og skam hos NextGens, der ikke selv har skabt sin formue, men er kommet til det via familien. Derfor har vi nu udviklet et NextGen Angel Investor Academy, som du kan læse mere om forneden 👀😁


Læs med her om nogle af data, som CBS NextGen's rapport om børn af ejerledere i Danmark kortlagde, men også de observationer, som vi i Angella Invest har gjort os undervejs i processen.


Du kan læse hele rapporten fra CBS NextGen her:Eller besøg CBS NextGen's hjemmeside, hvor du kan læse endnu mere: www.nextgen.nu


DET ER NEXTGENS, DER STIFTER DANMARKS VIRKSOMHEDER


Danmark er et land med en høj andel af familievirksomheder. Faktisk er der hele 172.000 børn af ejerledede virksomheder i Danmark (18-42 år)! Det er altså et kæmpe talentpotentiale for dansk erhvervsliv, hvor disse børn helt naturligt har været i "iværksætterskole" igennem deres opvækst.


Dette vises gennem data, fordi kortlægningen af CBS NextGen viser at:

  • NextGens har langt større tilbøjelighed til at blive iværksættere og stifte virksomheder (ApS eller A/S) end kontrolgruppen.

  • Gennemsnitligt har mere end hver fjerde NextGen stiftet mindst ét selskab som 40-årig.

  • Til sammenligning har mindre end hver tiende i kontrolgruppen stiftet et selskab.

  • Det tyder altså på, at NextGens i høj grad udfolder deres potentiale for virksomhedsdrift ved at blive iværksættere.

Og når NextGens ikke stifter egen virksomhed, så har NextGens større tilbøjelighed for at blive virksomhedsledere. Data påviser nemlig at næsten dobbelt så mange NextGens har direktørerfaring fra en privat virksomhed i forhold til kontrolgruppen.


NextGen har også langt større tilbøjelighed til at blive bestyrelsesmedlem (i ApS eller A/S) end kontrolgruppen. Gennemsnitligt har næsten 30% af nextgen bestyrelseserfaring som 40-årig. Til sammenligning har kun cirka 5% i kontrolgruppen bestyrelseserfaring.


SÆRLIGT NEXTGEN DØTRE HAR ET UFORLØST TALENTPOTENTIALE


Men kønsbilledet mellem NextGen sønner og døtre er skævt! NextGen døtre er mindre foretagsomme end deres brødre. Mere end hver tredje NextGen mand har som 40-årig stiftet mindst ét selskab mod kun hver syvende kvinde.


Omvendt er NextGen kvinder mere foretagsomme end ikke-NextGen mænd (og kvinder), og kvinderne har også langt mere bestyrelses- og ledelseserfaring end ikke-NextGens. Så døtrene har faktisk stadig et stadig ret stort iværksættergen, men det bliver ikke fuldt forløst.


Ifølge CBS NextGen, skyldes en del af den manglende udfoldelse, at NextGen kvinder ikke inddrages i samme omfang som NextGen mænd i ledelsen og ejerskabet af familiens virksomhed. Et andet element skyldes også børn/barsel, da der sker et markant skifte i samtlige datapunkterne i sammenligningen mellem NextGen sønner og døtre omkring de 30 år.


NextGen døtrene arbejder også i højere grad i den offentlige sektor end sønnerne, hvilket kan skyldes et ønske om et mere fleksibelt arbejdsliv.


Det tegner altså på at det er strukturelle forhold, der gør at NextGens kvinders talentpotentiale ikke bliver fuldt forløst - ikke mangel på evne, kompetencer eller viden.


Interview med Julia de la Cour Krups, barnebarn af Foss familien. Jyllandposten/Finans, juni 2023: https://finans.dk/impact/ECE15940826/barnebarn-af-industrimagnatder-er-en-foelelse-af-at-det-er-snyd-naar-det-ikke-er-ens-egne-penge/FAMILIEDYNAMIKKERNE SAMT SKAM OG TVIVL

NextGens er ikke kun kendetegnet ved stort talentpotentiale og økonomisk råderum. At være NextGen betyder også, at man - i højere grad end ikke-NextGens - er opvokset med særlige familie forhold; et "navn"/omdømme, økonomiske forhold, der kan skabe svære familiedynamikker, eller forventninger fra forældrene om, at man enten indtræder i virksomheder - eller holder sig langt væk! 😯


Som NextGen behøves man måske heller ikke at arbejde, men man ønsker alligevel at opretholde en normal og meningsfuld livsstil.


Der kan også være følelser af skam, tvivl og selvværd, da man jo ikke selv har skabt formuen, men er kommet til formuen pga. nogle driftige forældre/bedsteforældre. I artiklen "Barnebarn af en industrimagnet: det er en følelse af, at det er snyd, når det ikke er ens egne penge", sætter Julia de la Cour Krups ord på, hvordan hun har været tilbageholdende med at udfolde sit talentpotentiale grundet hendes baggrund. Julia er barnebarn af Foss familien.


Og disse følelser deler man ofte ikke med andre ikke-NextGens. Særligt fordi man i Danmark har en kultur om ikke at tale højt om penge eller status.


Gennem dialoger med NextGens har både CBS NextGen samt Angella Invest også erfareret, hvordan NextGen døtre bliver håndteret anderledes end sønner af deres finansielle rådgivere, fx. ikke bliver imødekommet i forhold til kompetencebehov.


NEXTGEN ANGEL INVESTOR ACADEMY


Alt i alt er der et stærkt belæg for, at NextGens vil være utrolig stærke angel investorer. Som angel investorer arbejder man nemlig med virksomhedsledelse, bestyrelsesarbejde, iværksætteri, innovation, jura og økonomi. Man skal også bidrage med kompetencer såsom viden og netværk.


Men der er behov for et rum, hvor man kan mødes med ligesindede og følges ad i læreprocessen.


På denne denne baggrund har vi i Angella Invest besluttet os for at udvikle et angel investor uddannelsesforløb målrettet NextGens.


Med støtte fra Industriens Fond har Angella Invest, Danske Bank og CBS NextGen udviklet en 6 dages NextGen Angel Investor Academy. Uddannelsen er en kombination af de særlige forhold og familiedynamikker, som kendetegner NextGens, samtidig med at du lærer om at investere i startups.


Du kan læse mere om uddannelsen her.


 

Vi håber at du blev klogere på det at være del af familievirksomhed og det kæmpe talentpotentiale, som NextGens besidder! Vi håber også, at - hvis du er NextGen - at du fik nogle indsigter og måske har fået lyst til at deltage i Angella Invest's NextGen forløb, hvor du kan mødes med andre ligesindede 💜


Vi glæder os til at ses! 👋53 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page