top of page

Phaedria Marie St. Hilaire: Hvordan er jeg kommet i gang som ny business angel?

Opdateret: 1. aug. 2023

Interview d. 27. December 2022 af Kristine Leerbeck (foto: Phaedria Marie St. Hilaire af Henrik Schutze)


I de seneste blogposts har vi i Angella Invest beskrevet business angels, der var erfarne investorer. I denne blogpost taler vi med en ny business angel, der endnu ikke har lavet sin første investering, men er godt på vej! 💪


Vi skal lytte til Phaedria Marie St. Hilaire, der begyndte sin rejse som aspirerende investor i 2021, hvor hun blev introduceret for muligheden om at blive business angel på en bestyrelsesuddannelse. Inden da troede hun slet ikke, at det var en mulighed for ”sådan en som hende”, der ikke var enormt velhavende, og havde en corporate baggrund fra pharma industrien. Men nu er hun godt i gang! 😃


Læs med her og se, om du kan blive inspireret til et andet mere frit og fleksibelt arbejdsliv, hvor du aktiverer både dine kompetencer, kapital og kærlighed for at gøre en forskel for andre.


ENDNU ET GODT EKSEMPEL PÅ FORSKELLIGHEDEN AF BUSINESS ANGELS!

Som altid elsker vi at vise forskelligheden af business angels. Og Phaedria er endnu et godt eksempel! Udover at Phaedria er en utrolig kompetent og interessant person, der kan bidrage stor værdi som investor i opstartsvirksomheder, så er Phaedria også det, som hun selv kalder en ”WOMAN OF COLOUR”. Eller en ”minoritetsperson”.


Ved siden af sin rolle som investor og egen konsulentvirksomhed, så er Phaedria er co-founder og President af Professional Women of Colour organisationen ProWoC. Ligesom Angella Invest arbejder ProWoC med skabe en uddannelses- og communityplatform for kvinder i Danmark, dog har ProWoC fokus på minoritetskvinder. For at skabe et fællesskab for minoritetskvinder, skabe udviklingsmuligheder og fremme synlighed for at Danmark ikke går glip af overset talent. Du kan læse meget mere om ProWoC her 👀


Derfor også et lille ekstra afsnit denne gang om diversitet med fokus på minoriteter 👇


I Angella Invest kender vi ikke statistikkerne i Danmark på, hvor svært det er at opnå kapital som iværksætter, når man er en minoritetsperson. Men vi stoler på Phaedria, når hun siger, at det er endnu sværere at opnå funding end kvindelige iværksættere generelt, når man har en anden baggrund eller hudfarve, end det man normalt ser i det traditionelle Danmark (husk: kvindelige iværksættere generelt modtager kun ca. 1,5% af investeret kapital fra business angels).


Studier fra US påviser, at ”black women” iværksættere kun fik 0,34% af rejst venture capital i 2021 (Crunchbase, 2021). USA har et væsentligt mere diverst samfund end Danmark har. Så vi tror på Phaedria, at barriererne som en minoritets-iværksætter er endnu højere i Danmark! 😟


Det er også et område i Angella Invest, hvor vi er særligt opmærksomme på vores eget ubevidste bias. Trine og jeg er begge hvide lyshårede kvinder med oprindelig dansk baggrund. Vi færdes begge i internationale miljøer, bl.a. er begge vores livspartnere udenlandske, men vi har begrænset eksponering og manglende indsigt i det at være en minoritetsperson i Danmark. Derfor søger vi at være åbensindede og lytte til andre synsvinkler end vores eget daglige synsfelt. Fordi diversitet er ikke kun køn, men en masse andet såsom baggrund, hudfarve, nationalitet, seksuel orientering etc. 🤚


I Angella Invest har vi valgt at kommunikere på dansk, da 90% af business angel investeringer foretages i lokalområdet. Vi arbejder også for at afmystificere, uddanne og tilgængeliggøre business angel investering for kvinder i Danmark, hvor sproget er et vigtigt redskab. Ved at skabe et community omkring kvindelige investorer i Danmark, kan vi sammen fremme en bedre diversitet i iværksætter- og ledelsesmiljøet. Til gavn for alle uanset køn, baggrund osv.


Men tilbage til interviewet med Phaedria! 😀


Vi håber, at hendes historie kan give inspiration. Så vi ikke går glip af hverken overset talent og uopdyrkede muligheder i det danske iværksætterland. Til gavn for ALLE - og potentielle gode afkastmuligheder 😉


PHAEDRIA MARIE ST. HILAIRE: HVORDAN ER JEG KOMMET I GANG SOM NY BUSINESS ANGEL?


Lidt om dig selv

Jeg er uddannet kemiker, bl.a. med uddannelse fra USA. Jeg har en naturvidenskabelig baggrund, da jeg er nysgerrig af natur og altid søger at få en bedre forståelse. Det driver mig som menneske.


Jeg er en kvinde i min bedste alder! 😂 Ligesom historien ”Karlsson på taget”, hvor Karlsson selv siger, at han er ”en lille fyr i sin bedste alder, som er gennemklog, smuk og tilpas tyk” (KRISTINE TILFØJER: det passer fint til Phaedria, bortset fra at hun ikke er tyk 😄). Jeg er ikke bange for at nævne min alder, men det er en principsag for mig ikke at tale alder. Jeg synes, at der er alt for meget fokus på alder, der kan blive forbundet med fordomme eller aldersdiskrimination.


Jeg kom til Danmark i 1995, hvor jeg blev forsker ved Carlsbergs Forskningscenter. Her var jeg bl.a. med til at arbejde på et biotech startup. Jeg var en naturvidenskabelig medarbejder, der kunne bidrage til det tekniske, men ikke den overordnede virksomhedsledelse som fx strategisk arbejde. Det frustrerede mig. Derfor senere tog jeg en HD på CBS, hvor jeg lærte mere om ledelse og strategi. Jeg kan nemlig godt lide at bestemme 😄


Herefter skiftede jeg til Novo Nordisk, hvor jeg arbejdede først som forsker og senere som leder inden for lægemiddeludvikling i mange år. Dvs. jeg bevægede mig fra udelukkende forskermiljø til generel ledelse. Jeg er meget interesseret i udvikling af mennesker. Derfor har jeg også en certificering som executive coach, da det var vigtigt for mig at være en bedre leder og at kunne hjælpe andre.


Jeg tror, at min drivkraft kommer fra min personlige baggrund. Jeg er oprindeligt fra Dominica i Caribien, hvor begge mine forældre var lærere. De lærte mig, at uddannelse er vigtig for varig succes, og om ligestilling, hvor min mor opdrog alle os børn lige, uanset køn. De lærte mig også om vigtigheden i at give tilbage, når man er i en privilegeret position.


I 2019 stiftede min veninde Selim Ablo-Nielsen og jeg Professionel Women of Colour (ProWoC). Vi gjorde det på baggrund af oplevelser i Danmark, hvor vi bl.a. oplevede, at det var svært at få jobs på trods af højt uddannelsesniveau eller relevant erhvervserfaring. Jeg oplevede også, at jeg havde svært at finde rollemodeller, og kvinder, som jeg kunne spejle mig i. Bl.a. i medierne eller i det miljø, som jeg færdedes i. Som en kvinde i STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics) er man ofte en af de få. Men som sort kvinde, er man endnu mere ensom! Derfor var det vigtigt for mig at vise forskellige minoritetskvinder som rollemodeller og gøre synligt, hvor mange højtuddannede kvinder der findes. Så vi kan udnytte alt det talent, der findes i samfundet! (KRISTINE TILFØJER: en agenda, som Angella Invest godt kan relatere til 😉).

Motivation: Hvorfor ville du gerne investere i opstartsvirksomheder?

Jeg vil gerne støtte den næste større ide, der vil ændre verden 😃🚀

I 2021 kom jeg i besiddelse af nogle penge, og jeg besluttede mig for, at de penge skulle ikke bruges på forbrug, men i stedet på min nye interesse: investering i opstartsvirksomheder. Jeg havde arbejdet med startups igennem mit arbejdsliv, bl.a. i Carlsberg, og det syntes jeg, var rigtig spændende.

Jeg vil også gerne tjene penge på mine investeringer. Jeg investerer ikke udelukkende pga. det finansielle afkast, for så kunne jeg lige så godt investere i aktier. Men hvis jeg skal blive ved med at støtte andre, så skal der også være et finansielt afkast. Jeg er ikke meget formuende med uendelig mange penge.

Hvordan kom du i gang?

Efter jeg forlod mit job i 2021, tog jeg en bestyrelsesuddannelse på Niels Brock. Jeg overvejede, hvad jeg nu skulle resten af mit arbejdsliv. Jeg ville gerne være med til at påvirke andre virksomheder evt. i en aktiv rolle som bestyrelsesmedlem. Her var business angel netværket ”Keystones” en del af programmet, og vi fik et års gratis medlemskab. Det var et vendepunkt for mig.

Tanken om, at jeg kunne blive business angel, var aldrig faldet mig ind! Jeg troede ikke, at jeg kunne bidrage som investor med min baggrund (ikke meget formuende og biotech baggrund).

I starten var jeg meget usikker på, om jeg kunne blive business angel. Men efter min erfaring med business angel netværket, gik det op for mig, at det kunne jeg faktisk godt.

Gennem Keystones fik jeg adgang til en masse læringsmateriale og investeringscases. Herudover var det også en stor hjælp for mig, at jeg havde nogle at følges med. Der er rigtig godt at have nogle at dele viden med. Fx i ”due diligence” (vurdering af virksomhederne), da er der mange ting, som jeg ikke er ekspert i. Her har jeg lært at række ud til andre dygtige mennesker og spørge til deres viden. Og investere sammen i stedet for at sidde alene.

Jeg er også medlem af en anden investeringsklub. Her er tilgangen helt anderledes, da vi alene mødes fire gange om året til personlige heldagsmøder med ”pitch events”.

Min erfaring er, at det ikke er nok kun at være medlem et sted. Man skal se på mange forskellige cases for at finde dem, som man gerne vil investere i. Man skal også være aktiv og komme til forskellige Start-up events, fx på DTU, konferencer eller andre pitch events.

Jeg har taget e-learning moduler og læst en del materiale om business angel investeringer. Jeg overvejer også at tage en lead investor uddannelse. Men ellers gør jeg mig meget umage for at lære de andre investorer at kende og være fysisk til stede. Jeg tror også på ”learning by doing”, så jeg prøver bare på at komme i gang 💪

Investeringsstrategi: har du lavet en?

Som en del af bestyrelsesuddannelsen på Niels Brock lavede jeg et investorkompas. Her definerede jeg en målsætning om at lave to investeringer og få to bestyrelsesposter i 2022. Investeringsområdet skulle være impact. Siden hen har jeg forfinet min strategi, men jeg har ikke skrevet den ned på papir.

Hvad vil jeg investere i?

Mine fokusområder er 1) Women’s Health (Femtech) eller Biotech, 2) Klimatech og 3) Diversitet og inklusion.

I forhold til pkt. 1, så er det et utroligt underinvesteret område med store vækstmuligheder, som jeg også kan relatere til. I forhold til pkt. 2, så vil jeg gerne investere i noget, der hjælper eller aflaster miljøet. Så vi kan gøre noget for vores børn og planeten. I forhold til pkt. 3, så har jeg særlig fokus på founder teams med kvinder eller ”people of colour”. Som nævnt, så har disse iværksættere meget svært ved at rejse kapital, og her vil jeg gerne gøre en forskel.

Noget du IKKE vil investere i?

Der er mange ting, man kan investere i. Derfor holder jeg fokus udelukkende på det, som jeg GERNE vil investere i jf. min investeringsstrategi.

Hvad er din investeringsstørrelse?

Jeg vil investere ca. DKK 50.000-250.000 per ”ticket” (investering per runde per startup). Jeg forventer at investere forskellige tickets. Hvis de er større, så forventer jeg også at spille en mere aktiv rolle i selskabet fx som bestyrelsesmedlem.

Hvordan er din rolle som investor?

Jeg har været i gang i et år, hvor jeg har forsøgt at lære og finde de rigtige investeringer. Jeg har fundet ud af styrken i at investere sammen med andre, der har andre kompetencer, end jeg har. Derfor vil jeg helst gerne deltage i syndikerede (gruppe) investeringer i starten.

Jeg har endnu ikke prøvet at være ”lead investor”. Jeg føler ikke rigtig, at jeg er kompetent nok endnu. På et tidspunkt, når jeg har mere erfaring, er det dog noget, som jeg gerne vil. Det er min næste udfordring! 😄

Det er en af de ting, som jeg har lært, når man laver en investering. Jeg har lært at række ud til andre. Spørge om hjælp. Man lærer meget ved at være sammen som gruppe.

Bestyrelsesarbejde: var det et krav/ønske for dig?

Det er ikke et krav som sådan. Men nogle af dem, vil jeg nok gerne være med i bestyrelsen. Afhænger af min investering størrelse og behov for kompetencer i startupvirksomheden.

Hvad kan du bidrage med?

Jeg har en god blanding af erfaring fra startup og biotech verdenen og en god portion corporate erfaring med ledelseserfaring, strategi- og teamudvikling. Jeg har også masser af viden inden for pharma, biotech, patenter, forhandlinger med leverandører, kommunikation, teknisk know-how etc. Salg og marketing er ikke lige min spidskompetence 😅

Hvor mange investeringer vil du lave / har du lavet?

Mit mål er en divers portefølje på 6 forskellige startups. I 2022 havde jeg et mål om to investeringer. Jeg er ikke i mål endnu, da forhandlinger tager tid. Jeg er dog i positiv dialog med to nye cases, hvoraf den ene er i en syndikeret gruppeinvestering. Den anden, som jeg forventer at lukke i januar, er jeg ”solo” investor. Men der kender jeg de andre investorer og har dialog med dem. Så jeg er alligevel ikke helt alene 🙂

I starten blev jeg meget stresset over ikke at nå mit mål og investere hurtigt. Jeg var bange for at gå glip af de gode cases. Men jeg lærte, at ting tager sin tid, og der kommer altid en anden mulighed. Nu tager jeg det helt roligt og fokuserer på at gøre min due diligence rigtigt (analyse af virksomheden).

Hvor meget tid bruger du på det?

Udover at være business angel, så har jeg ProWoC og min egen konsulentforretning. Derfor afhænger min tid som business angel af, hvad der lige er af aktiviteter. Nogle gange bruger jeg 1-2 dage om ugen. Andre gange er det kun ½ dag om ugen. Og det inkluderer alt, hvor jeg lærer noget, fx e-learning, netværksarrangementer, vurdering af startup-pitches.

Det er meget vigtigt, at man investerer i at udvide og dyrke sit netværk. Ikke kun for en selv, men også til gavn for de virksomheder, som man er investor i. Her er der ofte brug for forskellige kompetencer, viden, kapitalstyrke etc.

Hvad forventer du at få ud af at investere i opstartsvirksomheder?

Jeg ønsker at tjene penge, mens jeg hjælper nogle 🙌 Herudover vil jeg gerne udvide mit netværk og lære fra andre inspirerende talentfulde mennesker.

(KRISTINE spørger, om hun så ikke lige så godt kunne være en del af et ”almindeligt netværk” og så investere i aktier?”)

Nej, det at være business angel er noget helt andet end bare at investere i aktier. Det gør jeg også. Men at investere i aktier er så ”fjernt”. Jeg vil gerne komme tæt på forretningen og arbejde med alle de engagerede mennesker. Se virksomheden og produktet udvikler sig over tid.

Hvad er det bedste ved at være investere i opstartsvirksomheder?

Se foroven 😉

Investerer du stadig – og hvordan er det gået?

Jeg er hooked! 🤩 Jeg har ikke lavet den første, men jeg er tæt på. Måske kan du spørge mig om 10 år, om jeg har fået afkast 😂😂

Men jeg regner med, at jeg bliver ved. Jeg har det sjovt, har frihed i min arbejdsdag, hjælper mennesker, gør en forskel – what’s not to like!? 🤩

Nogle gode råd eller andet, som du gerne vil dele?

Udover det, som jeg allerede har delt, vil jeg gerne fremhæve, at man ikke skal være for utålmodig. Det tager den tid, som det tager med den første investering. Gør din investering i fællesskab med andre. Vær ikke bleg for at række ud til andre for hjælp.

Jeg vil også fremhæve, at det er en fordel at være medlem af forskellige investeringsklubber. På den måde får man adgang til mange forskellige cases og opbygger et netværk af meget kompetente mennesker, der kan hjælpe en. Og bare gå ud til events! Kom i gang! 🙌😄


335 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

コメント


bottom of page