top of page

Forstå Pre-Money og Post-Money Valuation

Opdateret: 19. aug. 2023


Når man taler værdiansættelse af startups, er der to vigtige begreber, man skal kende:


'Pre-Money' og 'Post-Money' valuation.


Disse koncepter er centrale at forstå, når man investerer i startups - og lidt sat på spidsen kan det gøre forskellen mellem en vellykket og en mislykket investering.LAD OS FÅ DEFINERET DE TO BEGREBER

Når en investor og en startup forhandler om selskabets værdiansættelse (i startup lingo: "valuation"), vurderes bl.a. selskabets kommercielle track record, økonomi, markedsposition, unikke værditilbud, vækstpotentiale og allervigtigst for startups; founder teamet. Værdiansættelse af startups er en kunst i sig selv og kan være svært at bestemme pga. begrænset historik. Det vender vi derfor tilbage til i en anden artikel 😉


I denne artikel skal vi i stedet tale om to meget vigtige begreber, der udgør fundamentet for dialog om værdiansættelse for startups, nemlig Pre- og Post-Money valuation.


PRE-MONEY VALUATION

Begrebet 'Pre-Money valuation' refererer til selskabets nuværende værdi, FØR der tilføres ny egenkapital. Det er altså værdiansættelsen, der tager udgangspunkt i virksomhedens nuværende situation og forventede fremtidige præstationer - uden den nye investering fra investor(er).

POST-MONEY VALUATION

Når en investor tilfører kapital til en virksomhed, ændres virksomhedens samlede værdi. 'Post-money valuation' refererer til virksomhedens samlede værdi efter denne kapitaltilførsel. Matematisk set er Post-Money valuation lig med Pre-Money valuation plus den nye investering:POST-MONEY VALUATION = PRE-MONEY VALUATION + NY INVESTERING

Bemærk at det KUN er investering i form af egenkapital!


HVORFOR ER DET VIGTIGT AT FORSTÅ?

Det er vigtigt at forstå disse to begreber, fordi de direkte påvirker ejerandelen i virksomheden ✋ Ejerandelen er ikke kun afgørende for, hvor stort afkastet bliver, når der en gang skal laves en exit, men også den kontrol og indflydelse, som investoren får som medejer af selskabet.


Lad os tage et eksempel:


Forestil dig, at en virksomhed har en Pre-Money valuation på DKK 4 mio. En investor beslutter at investere DKK 1 mio. til denne værdiansættelse. Efter investeringen vil virksomhedens Post-Money valuation være DKK 5 mio. (4 mio. + 1 mio.). Investorens ejerandel vil nu være 20% af virksomheden (1 mio. / 5 mio.).


Rigtig mange investorer og iværksættere går galt af denne Pre- vs. Post-Money værdiansættelse🚩 Fx. siger iværksætteren: "Jeg søger DKK 1 mio. i investering for en 25% ejerandel til en værdiansættelse på DKK 4 mio.". Men hvis investoren kommer ind med DKK 1 mio. til en pre-money valuation på DKK 4 mio., så får investoren jo ikke en 25% ejerandel, men en 20% ejerandel, som vi netop har beregnet ✋


Derfor er det vigtigt at tage en snak fra starten og få afklaret, om det er tale om en Pre-Money eller en Post-Money valuation.


For det meste i iværksættermiljøet antages det typisk, at man taler Pre-Money valuation, når der rejses kapital, dvs. selskabets værdi, inden der tilføres ny kapital. Men spørg hellere for at være sikker. Hellere spørge en gang for meget end en gang for lidt 😊


 

TYPER AF FUNDING I VALUATION REGNESTYKKET

Det er vigtigt at forstå, hvilke typer af kapital, der indgår i vurderingsberegningerne – og hvilke der ikke gør. Det er KUN egenkapital, der skal medtages, når der Post-Money valuation beregnes ✋


1. EGENKAPITAL

Dette er den mest almindelige form for investering, hvor investorer investerer penge til en virksomhed til gengæld for ejerskab.

 • Denne type finansiering påvirker direkte Post-Money valuation, dvs. ny tilført egenkapital.

 • Den kan også påvirke Pre-Money valuation, da det positivt kan påvirke værdiansættelsen af selskabet, at der allerede er tilført en vis mængde egenkapital, at XX investor står bag selskabet fx. tilfører tid, kapital og kompetencer, tror på selskabet, investerer igen i denne runde eller har et stærkt investorbrand.


2. GÆLD:

Gæld er kapital, der skal betales tilbage, oftest med faste tilbagebetalingsvilkår såsom rente og afdragsprofil. Mange startups er ikke egnet til at optage gæld, men det findes dog udbydere såsom EIFO (tidligere Vækstfonden), der tilbyder risikovillig gæld til startups.


Man skal altid være meget opmærksom på gæld i startups, når man er ny investor 🚩 Man vil jo helst ikke tilføre høj risiko kapital til en startup på at tilbagebetale gæld. Det skal helst gå til udvikling og vækst af virksomheden ✋ Herudover er der ofte tilknyttet særlige vilkår, når der gives lån til tidlig-fase virksomheder. Fx. ret til at konvertere lånet til ejerandele, succes fees (fx. en andel af upside ved exit af selskabet) eller sikkerheder i selskabets/ejernes aktiver.


Omvendt kan gæld også være en mulighed for vækst acceleration og tilføre kapital, der ikke kræver ejerandele (dvs. du som ny investor kan få en højere ejerandel med din investering).

 • Lån og anden gæld påvirker ikke Post-Money valuation og skal derfor ikke medtages i beregningen

 • Lån kan derimod have indflydelse på Pre-Money valuation. Hvor eksisterende gæld (og særligt for meget gæld), kan have en negativ indflydelse på Pre-Money valuation, så kan adgang til ny gæld blive set som noget positivt, der understøtter selskabets nuværende værdiansættelse.

3. SOFT FUNDING

Dette refererer til finansiering i form af støtte, der ikke behøver at blive betalt tilbage og som ikke kræver ejerandele, såsom tilskud, legater eller konkurrencepræmier. Soft funding finansierer oftest opstarts- og udviklingsomkostninger og kan være utrolig værdifulde for startups som et stærkt fundament for vækst.

 • Soft funding skal ikke medtages i Post-Money valuation

 • Soft funding kan derimod positivt påvirke Pre-Money valuation. Både allerede tilført soft funding samt tilsagn om ny soft funding. Det viser, at selskabet har været i stand til at rejse kapital og signalerer støtte fra institutionelle aktører, der bekræfter virksomhedens potentiale. Soft funding betyder også, at der allerede er blevet tilført/tilføres kapital, der er blevet investeret i udvikling af selskabet. Soft funding er næsten altid et positivt tegn. Vær dog opmærksom på evt. medfølgende støttevilkår, der skal opfyldes af selskabet, fx. evt. tilbagebetalingsvilkår eller målkrav, der kan påvirke brug af selskabets ressourcer✋

4. KONVERTIBLE LÅN

Konvertible lån er gæld, der kan konverteres til egenkapital på et senere tidspunkt under aftalte vilkår; såsom en rente, værdiansættelse for konvertering, evt. rabat og/eller et loft ("Cap"), som konverteringen max. kan ske til. Oftest sker konverteringen ved en fremtidig investeringsrunde. Af den årsag, skal konvertible lån medtages, når værdiansættelsen af virksomheden beregnes, da de kan have direkte indflydelse din fremtidige ejerandel, når og hvis de konverteres.


Som ny investor skal du også være meget opmærksom på både eksisterende og nye konvertible lån og de vilkår, der er tilknyttet 🚩


Vi gemmer emnet konvertible lån til en separat artikel, da det er et emne for sig. Kort fortalt kan man sige følgende:

 • Konvertible lån skal medtages i Post-Money valuation, da det påvirker ejerskabet i virksomheden

 • Grundet konverteringsretten fra gæld til muligt ejerskab, har eksisterende konvertibel gæld også indflydelse på Pre-Money valuation. Det betyder nemlig, at du som investor får en evt. mindre ejerandel i denne eller i en fremtidig runde.

Hvis du er en mindre erfaren investor, vil vi anbefale, at du søger ekstern rådgivning fx. en revisor, der kan hjælpe dig med at sikre, at du har fuld forståelse af dine investeringsvilkår, herunder din ejerandel, såfremt de konvertible lån konverteres. Her kan man nemlig meget let blive dårligt stillet.


AFRUNDING

Som investor, er det vigtigt at forstå hvordan de forskellige finansieringskilder påvirker selskabets værdi. På den måde kan man have en bedre dialog med startups og andre medinvestorer, når man fastsætter værdiansættelsen.


Som beskrevet her er koncepterne 'Pre-Money' og 'Post-Money' valuation centrale komponenter i denne proces. De giver investorer og stiftere en ramme for at diskutere, forhandle og konkretisere virksomhedens værdi før og efter en investering. 

QUIZ

Er du klar til at teste din viden af?


1. En startup har følgende økonomiske profil:

 • Pre-Money valuation: DKK 5 mio.

 • Tilsagn om soft funding: DKK 0,5 mio.

 • Tilførelse af ny gæld: DKK 1 mio.

En investor investerer DKK 2 mio. Hvad er Post-Money valuation?

A) DKK 7 mio.


B) DKK 7,5 mio.

C) DKK 8,5 mio.2. En virksomhed med en Pre-Money valuation på DKK 10 mio. får tilført en investering på DKK 5 mio. Efter investeringen sælges 10% af virksomheden til en anden partner for DKK 1,5 mio. i en ny kapitalrunde. Hvad er Post-Money valuation, efter partneren har solgt sin andel?


A) DKK 13,5 mio.

B) DKK 15 mio.

C) DKK 16,5 mio.3. Hvis en startup's Post-Money valuation efter en investeringsrunde er DKK 12 mio., og en investor har erhvervet sig en 25% ejerandel, hvor stor var den oprindelige investering?


A) DKK 2 mio.


B) DKK 3 mio.


C) DKK 4 mio.4. En startup har modtaget DKK 2 mio. i lån, DKK 1 mio. i soft funding og DKK 3 mio. i egenkapital fra investorer i en investeringsrunde. Der er tidligere tilført DKK 5 mio. i investeringer i selskabet. Post-Money valuation er DKK 15 mio. Hvad var Pre-Money valuation før investeringsrunden?


A) DKK 9 mio.


B) DKK 11 mio.


C) DKK 12 mio. 

SE ALLE SVARENE NEDENFOR 👀

 1. A) DKK 7 mio.

 2. C) DKK 16,5 mio.

 3. B) DKK 3 mio.

4. C) DKK 12 mio.Vi håber, at artiklen var til hjælp,

og du nu har styr på pre- og post-money valuation 😄


56 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Commenti


bottom of page