top of page

Lise Kilsgaard: Hvordan blev jeg business angel?

Opdateret: 11. aug. 2023

Interview d. 15. November 2022 af Kristine Leerbeck (foto: Lise Kilsgaard)Da jeg var omkring de 30 år, begyndte min professionelle interesse for at finde andre ligesindede kvinder. Jeg arbejdede nemlig i den finansielle sektor, hvor der var et fåtal af kvinder, og efter nogle år i arbejde efter endt studie begyndte jeg at bemærke nogle uhensigtsmæssige strukturer i forhold til udviklingsmuligheder, der var anderledes for kvinder end mænd. Derfor meldte jeg mig ind i et netværk for kvindelige ledere, og her mødte jeg Lise, som er i dagens interview.

Lise og jeg mistede kontakten indtil 10+ år senere, Lise så, at jeg havde etableret Angella Invest. Hun rakte ud og sagde ”Vi har meget tilfælles med angel investering – skal vi ikke mødes igen?” 🤩

For at være helt ærlig, tænkte jeg først: ”Hvad mener hun?” Jeg kunne nemlig ikke se af hendes LinkedIn profil, at hun var investor. Hun arbejdede med Compliance i den finansielle sektor. MEN! Jeg har lært, at man aldrig skal skue hunden på hårene (undskyld, Lise – du blev lige til en hund der 😉), og jeg generelt altid er åben over for andre mennesker, der rækker ud. Man bliver nemlig ALTID positivt overrasket, eller tager noget læring med sig.

Det viste sig, at Lise var en erfaren business angel! Og selvfølgelig en megasej person! 🤩

ET FANTASTISK EKSEMPEL PÅ FORSKELLIGHEDEN AF BUSINESS ANGELS!

Lise har taget springet for at gøre noget for sig selv – og andre. Hun har ikke behov for at være særlig synlig i mediebilledet. Og til trods for fem investeringer, så er hun stadig i tvivl om det virkelig kvalificerer hende som en ”business angel” eller en ”investor”… 🤔 (det gør det, Lise! 💪)


Lise er et fantastisk eksempel på forskelligheden af business angels! Hvordan man ikke behøves at være multi-millionær eller tidligere tech-entrepreneur (der naturligvis arbejdede 22 timer i døgnet og arbejdede i kælderen) for at investere i startups.


Hun er også et super eksempel på, hvad der sker, når man stopper op og træder ud af ”corporate boblen” for at gøre noget for sig selv - og andre. Man har nemlig kun et liv!


Til sidst er Lise også et super eksempel på, at vejen til at blive business angel er en selvudviklende proces, der for mange typisk tager 6-12 måneder, før man laver den første investering.


Læs med her og se om Lises historie kan inspirere DIG til at lære noget mere… være nysgerrig… prøve noget nyt!! 💪


LISE KILSGAARD: HVORDAN BLEV JEG BUSINESS ANGEL?

Lidt om dig selv

Jeg er 43 år og har 3 børn i alderen 5-10 år. Det er faktisk vigtigt for mig at fortælle det med børnene, da jeg gerne vil vise, at man sagtens kan tage springet som business angel, selvom man har små børn.

Jeg er uddannet jurist men har arbejdet med finansiering i en stor del af min karriere. Jeg har bl.a. arbejdet ved Eksport Kreditfonden (EKF), hvor jeg særligt har arbejdet med eksport- og projektfinansiering af vedvarende energiprojekter. Lige nu arbejder jeg med Compliance i den finansielle sektor.

Motivation: Hvorfor ville du gerne investere i opstartsvirksomheder?

I 2018 tog jeg en beslutning om, at jeg ville ”trække stikket”. Træde ud af ”corporate boblen” og prøve noget helt andet. Jeg ville gerne udforske arbejdslivet udenfor den traditionelle virksomhedsverden.

Igennem mit eget personlige netværk kom jeg i berøring med nogle opstartsvirksomheder, som jeg begyndte at hjælpe med juridiske og finansielle opgaver. På den måde kom jeg ind i startup-økosystemet.

Efter et halvt års tid fandt jeg dog ud af, at jeg havde større interesse i at investere end at bruge al min tid i opstartsvirksomhederne. Det var nemlig meget tidskrævende. Som investor, kunne jeg sprede min tid ud på flere virksomheder i stedet for kun en eller to virksomheder.

Det har egentlig altid haft min interesse at arbejde med finansiering, særligt ”due diligence” (betyder: virksomheds- og risikovurdering) Jeg synes, at det er sjovt at arbejde med dokumentation, kontrakter, ESG og alt det tekniske, som jeg kender fra mit arbejde. Jeg er nok også lidt en ”fikser”, der er god til at få tingene til at ske 😉

Min motivation for at blive investor var derfor primært for at lære noget. Og give tilbage til andre. I mindre grad det finansielle afkast – selvom det selvfølgelig også betyder noget!

Hvordan kom du i gang?

Efter at have brugt et halvt år i iværksættermiljøet stødte jeg på business angel netværket ”Keystones”. Det føltes helt naturligt, at det var det, jeg skulle!

Her stiftede jeg bekendtskab med andre ligesindede mennesker og kom i berøring med en masse opstartsvirksomheder. Jeg begyndte at skabe mit eget netværk inden i netværket og blev eksponeret for en masse forskellige startups, som jeg begyndte at følge. Her kunne jeg lære, hvad ”business angel investing” egentlig gik ud på.

Jeg lærte særligt værdien af andre investorer. Hvordan vi kunne trække på hinandens kompetencer. Jeg ved fx ikke meget om markedsføring, men jeg ved en masse om risikovurdering, jura og strukturer.

Her fandt jeg nogle at følges med. Vi skabte en gruppe af investorer på 6-7 personer, der kunne forskellige ting. Her kunne vi trække på hinanden, sparre med hinanden, og vi havde forskellige fokusområder. Fx jeg kunne sende en case til en i gruppen, der vidste noget om det tekniske, og spørge om han/hun kunne kigge den. Hvad var vurderingen? Hvis der var interesse, gik vi ofte til virksomheden sammen.

Det gode ved at være med i et netværk er også, at man ser rigtig mange cases. Jo flere cases man ser, jo bedre bliver man til at vurdere, hvad der egentligt er vigtigt, når man skal investere.

Det var megaskægt! Her kunne jeg sprede mit fokus. Dykke ned i mange virksomheder. Det var sjovt at hjælpe flere, lære om forskellige nye idéer og møde mange inspirerende mennesker.

Dengang var der ikke rigtig nogle uddannelser, men jeg deltog i alle events, som netværket tilbød. Bl.a. tog jeg også et 3 måneder startup kursus hos Oxford University Entrepreneurship: Venture Finance Programme, som jeg virkelig kan anbefale!

Jeg gik ind i det fuldtid. Jeg var med i forskellige startups, og nogle af dem deltog jeg med ”sweat equity” (investering med arbejdstid i stedet for kapital).

Det økonomiske afkast fyldte meget lidt for mig. Jeg gik ikke ind i det med forventning om at få det store afkast. Jeg så det som en læringsrejse. Jeg ville egentlig bare gerne arbejde med virksomhederne 🙋‍♀️

Investeringsstrategi: har du lavet en?

Jeg må indrømme at inden den første investering havde jeg ikke lavet en investeringsstrategi på papir. Der fulgte jeg en fornemmelse. Den første investering var nok mere en ”feel good” investering. Jeg kendte nogle, der brugte produktet. Der var et godt formål, og det ville jeg gerne støtte op omkring. Den lavede jeg 6 mdr., efter jeg kom ind i business angel netværket.

Efter denne investering fandt jeg nogle, som havde samme tanker og interesser for, hvad der skulle investeres i. Vi mødtes en gang om ugen og talte om cases. På baggrund af det byggede vi en model for, hvad der skulle til, for vi ville kigge på en investering. Herefter lavede jeg min egen investeringsstrategi på skrift.

Hvad ville du investere i?

Jeg kiggede altid efter stærke founder teams. Det er det vigtigste! Særligt den gode kemi og samarbejde. Som iværksætter er der en lang rejse foran sig, og derfor betyder det meget for mig, at jeg ved, at jeg bliver behandlet ordentligt, når der også kommer nye og større investorer med senere.

Men herudover havde jeg nogle specifikke krav. Founder teams skulle helst være diverse, dvs. min. 1 kvindelig founder. Et godt formål, såsom impact/ESG var også vigtigt. Særligt vedvarende energi, hvor jeg allerede havde viden fra mit arbejde.

Jeg ville helst gerne tidligt ind i forhold til virksomhedens stadie. På idéstadiet var jeg mindre risikovillig og gik typisk ind med ”sweat equity” (arbejdstid). Når der var ”Proof of concept” var jeg mere risikovillig og gik ind med kapital (penge).

Hvad ville du IKKE investere i?

Udover det sædvanlige (fx. våben, tobak etc.), så var jeg ikke så glad for ”business to consumer” produkter, sportstech og medtech. De førstnævnte fordi det ikke havde min interesse. Ift. medtech, så har det ofte for lang en tidshorisont for mig.

Hvad var din investeringsstørrelse?

Jeg investerede typisk DKK 100-300.000,- per ”ticket” (betyder investering per investeringsrunde).

En startup skal typisk rejse penge flere gange, og det ville jeg gerne være med til. Derfor har jeg reserveret penge i mit investeringsbudget til at kunne geninvestere. Jeg vil minimum gerne kunne lægge samme beløb en gang til i samme virksomhed.

Hvordan var din rolle som investor?

Den første investering var jeg passiv investor. Men egentlig foretrak jeg at være aktiv investor, så det var jeg i de andre investeringer. Det er sjovest!

Jeg kan nemlig godt lide at være involveret, lære noget og gøre en forskel.

Jeg har haft forskellige roller: co-founder, passiv/aktiv investor, advisory board/bestyrelsesroller og operationelt arbejde.

Hvad bidrog du med af kompetencer?

Jeg hjalp primært med jura, finansiering og struktur. Det er faktisk noget, som mange startups har brug for.

Jeg var ”lead investor” (betyder transaktionsansvarlig for investeringsteamet) i flere cases. Det er der, hvor det er det sjoveste! Det koster på tidskontoen, men her er der dybde på viden, så man lærer rigtig meget.

I investeringsteamet var jeg særlig god til risiciafdækning, dvs. at identificere risici. Nogle risici kunne man tage en snak om, hvad man kunne gøre noget ved (mitigere for). Andre kunne man ikke gøre noget ved, men så var det en risiko, man vidste, at man tog.

(KRISTINE skyder lige en bemærkning ind: Her et rigtig godt eksempel på, at kvinder IKKE er risiko-averse, som mange ellers siger om kvinder, men risiko-bevidste og gerne afdækker risici, før de investerer!!) 😉🙋‍♀️

Bestyrelsesarbejde: var det et krav/ønske for dig?

Det var ikke et krav for mig som investor at få en bestyrelsespost. Men da jeg var ”lead investor”, fik jeg også min første bestyrelsespost. Det er ret sjovt! Det at være med til at guide en virksomhed. Når man er med i en mindre virksomhed, er der en helt anden dynamik og fokus end i store virksomheder. Bestyrelsesarbejdet er mere ”hands on”, og man skal forvente at kunne træde til og hjælpe til.

Hvor mange investeringer har du lavet?

Jeg lavede fem investeringer over en 3-årig periode. To af dem var ”sweat equity”. De var vidt forskellige, men fællesnævneren for dem alle var to ting: 1) et stærkt founderteam, som jeg havde god kemi med og 2) der var et stærkt formål (”purpose”), såsom social- eller miljømæssig bæredygtighed (”ESG”)

Hvor meget tid brugte du?

Det startede i september 2018 og varede indtil ca. april 2021, dvs. en periode på ca. 3 år.

Jeg gjorde det fuldtid. Jeg kunne gerne have fortsat haha 😂 Men Covid gjorde, at jeg længtes efter faste rammer og netværk, som jeg er glad for at have nu i mit job.

Hvad forventede du at få ud af at investere i opstartsvirksomheder?

Det var primært med et ønske om min egen personlige udvikling. Men ellers ville jeg gerne være med til at bidrage til noget, der var større end mig selv. Støtte op om gode idéer og initiativer. Jeg ville gerne have mere viden om iværksætteri og lære, hvordan man greb problemer an. Det finansielle afkast fyldte mindre for mig (på en 3. plads). Jeg var meget bevidst om, at det at investere i opstartsvirksomheder, har en lang tidshorisont. Men selvfølgelig håber jeg da på et afkast!

Hvad er det bedste ved at være investere i opstartsvirksomheder?

Det er bare sjovt! 🤩 Det er en sjov proces - fedt at blive fyldt på med noget andet, end det du kender fra ”corporate life”. Jeg har en svaghed for ”dimser” og elsker at lære.

Og så er det bedste også at lære andre inspirerende og dygtige mennesker at kende!

Investerer du stadig – og hvordan er det gået?

Jeg investerer ikke lige nu. Jeg har lavet fem investeringer og sammen med mit fuldtidsjob, holder de mig beskæftiget. Også i forhold til mit investeringsbudget.

Jeg har ikke lavet en exit endnu – bortset fra en konkurs 😅 En af mine investeringer er ved at lukke en ny finansieringsrunde så det er spændende!

Nogle gode råd eller andet, som du gerne vil dele?

Få skabt dig et netværk med andre investorer. Det kan være venner, familie men mest af alt andre investorer. Det er vigtigt, fordi de inddrager dig, når de har gode cases og I kan vurdere investeringsmuligheder sammen. Drage nytte af jeres fælles kompetencer.

Jeg synes derfor også, at det er en fordel at melde sig ind i et netværk. Så får man naturligt et ”deal flow” af investeringsmuligheder at øve sig på.

Jeg vidste intet om business angel investeringer, så det er bare at kaste sig ud i det! Fake it, till you make it – and become a business angel 😂🦸


363 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page